Artex 1.2.16 – Architecture & Interior WordPress Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Free Download Artex 1.2.16 – Architecture & Interior WordPress Theme nulled changelog
VERSION 1.2.16 (JUN 20, 2022)
Fixed: Sticky Header issue.
VERSION 1.2.15 (JUN 06, 2022)
Added - Top Header.
Fixed - Header Layout Settings.
Fixed - Menu Color Settings.
Update - Artex Core Plugin & Revolution Plugin.
VERSION 1.2.13 (MAY 09, 2022)
Fixed: PHP warning fixed
Added: social icons in offcanvas menu
VERSION 1.2.12 (MAY 08, 2022)
Added: Banner settings for post page & customizer for custom post.
Fixed: Sidebar issue fixed for WooCommerce category page.
Updated: Premium Plugins Update.
VERSION 1.2.11 (MAR 24, 2022)
Fixed: Elementor update issue fixed.
VERSION 1.2.10 (MAR 21, 2022)
Fixed: My Account Page Style.
Updated: Revolution Plugins Update.
VERSION 1.2.9 (DEC 18, 2021)
Added: Header 3 Nav Menu added by customizer switch.
Update: Premium Plugins Update.
VERSION 1.2.8 (SEP 29, 2021)
Fixed: Portfolio details portfolio info grid alignment.
Update: Revolution Plugins Update.
VERSION 1.2.7 (JULY 28, 2021)
Update: Revolution Slider
Fix: Some bug
VERSION 1.2.6 (JUN 15, 2021)
Fixed: Responsive Menu.
Fixed: WPForms conflict issues.
VERSION 1.2.5 (JUN 3, 2021)
Added: Category and filter in service and portfolio
Add: Improve Google speed
VERSION 1.2.4 (MAY 21, 2021)
Fix: Woo Commerce Up-sale and Cross Style
Update: Revolution Slider Version to 6.4.11
VERSION 1.2.3 (APRIL 16, 2021)
Fix: Header Logo center position
Fix: Footer copyright link
Fix: Revolution Slider Update.
VERSION 1.2.2 (MAR 29, 2021)
Fix: Mobile Logo Issue Fixed
Fix: Preloader Color Change Options Add
Fix: Revolution Slider Update.
VERSION 1.2.1 (MAR 17, 2021)
Repeater filed JS bug fix
VERSION 1.2 (MAR 16, 2021)
Add: Added 4 new home pages
Fix: Demo import plugin CSS conflict.
Improve: Improve some code
Update: Revolution Slider and RT Demo import plugin
VERSION 1.1 (MAR 04, 2021)
Add: Woocommerce
Tải Miễn Phí Artex 1.2.16 – Architecture & Interior WordPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Leave a comment
    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress