Anywhere Elementor Pro v2.24.1 NULLED – Global Post Layouts


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Anywhere Elementor Pro plugin là một tiện ích bổ sung cho Plugin Elementor. Plugin này thêm một vài tính năng hay ho cho Website của bạn.

Demo : https://www.elementoraddons.com/anywhere-elementor-pro/

Các tính năng của Anywhere Elementor Pro :

free download anywhere elementor pro nulled
free download anywhere elementor pro nulled

Ghi đè bất kỳ Wordpres section : 

 • Single Product/Layout.
 • Taxonomy/Archives.
 • Post Type/Archives.
 • Author/Archives.
 • Search/Results.
 • Date/Archives.
 • 404/Page.

elementor-heading-title elementor-size-default">Full Support for WooCommerce:

 • Single Product/Layout.
 • Product Category/Layout.
 • Shop Page/Layout.

Xem thêm : Free Download Advanced custom fields Pro Nulled

Anywhere Elementor Pro for Post Blocks :

 • Tiện ích Bài đăng linh hoạt và đa năng nhất để thiết kế bố cục kho lưu trữ của bạn
 • SKIN BUILDER – Khả năng thiết kế làn da của riêng bạn mà không cần viết bất kỳ mã nào
 • Nhiều chế độ bố cục: Hiển thị bài đăng trong Lưới, Danh sách, Băng chuyền, Thanh trượt & Lưới thông minh
 • Hỗ trợ các loại bài đăng tùy chỉnh và các trường tùy chỉnh
 • Kiểm soát truy vấn mạnh mẽ

Anywhere Elementor Pro Changelog :

= Anywhere Elementor Pro v2.18 = (26 March 2021) * New: Dynamic Rules – Show/Hide Section, Columns and widget by defining smart dynamic rules. * Enhancement: ACF Gallery – Allow dynamic captions on lightbox. * Enhancement: ACF Gallery – Added Alt and Title attributes to html markup. * Enhancement: Dynamic Background – Added support for dynamic background colors in Post Blocks Adv and Repeater widget. * Enhancement: Dynamic Background – Added support for ACF Group Fields. * Enhancement: Dynamic Contnet – Added WooCommerce support. * Enhancement: Post Blocks Advanced – Added option to define default open state for accordion. * Enhancement: ACF Repeater – Added option to define default open state for accordion. * Enhancement: ACF Repeater – Added support for repeater sub fields of type Post Object and Relationship. * Enhancement: Improved Admin UI. * Fixed: Woo Tabs – Warning message on frontend when no tab is applicable to product. * Fixed: Post Blocks Advanced – Multiple bugs related to filters and pagination. * Fixed: Woo Add to Cart – Causing conflict with other plugin due to outdated filter used.  = 2.17.3 = * Fixed: Tab Title field was missing in ACF Repeater widget.  = 2.17.2 = * Enhancement: Added support for Dynamic background color (custom field, term custom field, option field) in AE Pro Dynamic Background * Enhancement: Added option for default opened section in AE ACF Repeater Widget(Accordion). * Enhancement: Added option for default opened tab in AE Post Blocks Adv(Accordion). * Enhancement: Added URL Field to Elementor’s Dynamic Option Image. * Fixed: Issue with ACF Select Field is selected in Dynamic Options. * Fixed: Issue with ACF Number field is selected in Dynamic Options. * Fixed: Issue with Swiper Autoplay Delay(duration). * Fixed: Issue with AE – Custom Field Map.  = 2.17.1 = * Fixed compatibility with Elementor 3.1  = 2.17 =  * New: Added Advanced widget for Posts i.e. AE Post Blocks Adv. * New: Added Post Options to Elementor’s Dynamic Content * New: Added ACF Options to Elementor’s Dynamic Content * New: Added support for ACF Local Json * Enhancement: Carousel skin added to AE Taxonomy Blocks Enhancement * Enhancement: Javascript Code Restructuring * Enhancement: Added control for the fallback image in AE – Post Image widget * Enhancement: Added URL Field to Elementor’s Dynamic Option Repeater Text * Fixed: Link Download Option in AE – Taxonomy Custom Field Widget * Fixed: Infinite Scroll error with Nested Post Blocks  = 2.16 = * Compatibility with Elementor 3.0  = 2.15.5 = * Fixed bug that appeared after last release. ACF Fields were not working in Post Blocks widget.  = Anywhere Elementor Pro v2.15.4 = * Fixed query issues in Post Blocks widget for ACF Relationship & Related Posts. * Fixed issue with CPT’s excluded from Search not working in Preview Post. * Improved carousel navigation in ACF Repeater widget. * Fixed bug in AE – Pods widget.  = Anywhere Elementor Pro v2.15.3 = (13 June 2020) * Fixed page jump issue on layouts having FacetWP filters * Fixed issue with the_content hooks on Elementor editor * Fixed missing hook positions in AE Template settings * Fixed issue with Post Blocks Carousel not working properly in Sticky Sections * Fixed php notices and warning in ACF Integration  = 2.15.2 = * Fixed issue with FacetWP Integration, * Added option to change Page Break pagination text in Post Content Widget.  = 2.15.1 = * Fixed warnings and notices appearing after previous release.  = 2.15 = (18 May 2020)  * New: Module Manager – Now you can disable selected modules of the plugin. * New: Support added for ACF Group Fields in AE – ACF Fields widget. * New: Support added for RankMath in Breadcrumb widget. * New: Support Added for SearchWP. * Enhancement: Added support for ACF Post Field in Post Block Widget. * Enhancement: Option added for outside navigation in Post Block widget (Carousel). * Enhancement: Swiper breakpoint are now synced with Elementor device breakpoints * Enhancement: Taxonomy Relation Control added in Post Block Widget. * Enhancement: Support added for ACF Taxonomy field in AE ACF fields widget. * Enhancement: ACF File field for Repeaters is now supported in Elementor Dynamic Content * Enhancement: Image Ratio option added in AE ACF Gallery widget. * Enhancement: Image Ratio option added in AE Pods (Gallery) widget. * Fixed: Alignment issue in AE Woo Review widget. * Fixed: Issue in Selection fields(select, checkbox) with repeaters in AE ACF Fields.  = Anywhere Elementor Pro v2.14.1 = (12 March 2020)  * Updates carousel (swiperjs) code in multiple widgets to fix compatibility issue with latest Elementor update. * Fixed warnings with PHP 7.4  = Anywhere Elementor Pro v2.14 = (30 January 2020)  * New: ACF Repeater Fields now supported in Elementor Dynamic Content * New: 2 new skins added in AE – ACF Repeater widget with Tabs and Accordion layout. * Enhancement: FacetWP Integration to Post Blocks widget. * Fixed: Issue in Portfolio widget not showing active tab when ‘All’ tab is not enabled. * Fixed: Issue in Post Block Widget (carousel) duplicate slide background click not working * Fixed: issue in Post block, rendering duplicate items on Infinite Scroll.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Anywhere Elementor Pro v2.24.1 NULLED – Global Post Layouts :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup