Alone v7.2 – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme

ALONE – Chủ đề WordPress mạnh mẽ và linh hoạt đi kèm với hơn 30 bản trình diễn độc đáo và tuyệt đẹp, phù hợp với tất cả ý tưởng của bạn và các loại Tổ chức phi lợi nhuận khác nhau , Ngô , Nhà thờ , Sự kiện , Chính trị , Ứng cử viên , Dự án chiến dịch …

Link Demo : https://themeforest.net/item/alone-charity-multipurpose-nonprofit-wordpress-theme/15019939

Other :

Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme

Dự án phi lợi nhuận của bạn sẽ bắt đầu nhận được tiền và chuyển các hoạt động của bạn lên cấp độ cao hơn nhiều. Chúc may mắn với các khoản đóng góp và gây quỹ!

Free Download Alone v7.2 – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme nulled changelog
Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme v.7.2 (August 21, 2021)

### Fixed
* Change font Poppins
* Fixed container carousel
* Fixed other small issues

### New Features
* New Menu Canvas
* New Home Vantcone
* New Home Yutmaru
Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme v.7.1 (July 14, 2021)

### Fixed
* Change font Poppins
* Fixed scroll popup donation
* Fixed icon loading when click donation button
* Fixed icon loading when click add to cart button
* Fixed button plus, minus when update cart
* Fixed layout account login page
* Fixed video popup not found video
* Fixed other small issues

### New Features
* Team single page
* Header, Footer with Elementor builder
* Remove Header and Footer Customize
* Remove Widget Be Image Hotspots
* Improve mega menu
* Improve Titlebar
* New page template full width
* New Home Manaslu
Alone – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme v.7.0 (June 10, 2021)

Released New Version( Not support update for Alone v.6.x)

Free Download Alone v7.2 – Charity Multipurpose Non-profit WordPress Theme :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress