Alike v2.1.5 – WordPress Custom Post Comparison


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Alike giúp Bạn có thể đặt vị trí cho đầu bảng hoặc nội dung bảng. Vị trí hàng đầu sẽ nằm dưới tiêu đề bài viết. Các điều khoản từ phân loại tùy chỉnh sẽ hiển thị có sẵn hay không? Nếu điều khoản này khả dụng, nó sẽ hiển thị biểu tượng dấu kiểm màu xanh lá cây, nếu không nó sẽ hiển thị biểu tượng đóng màu đỏ. Bạn có thể so sánh tối đa 5 bài viết cùng một lúc.

Danh sách các tính năng của Alike Plugin

 • So sánh linh hoạt cho wp
 • Hoạt động với mọi loại bài đăng
 • Hai theme khác nhau có sẵn để hiển thị bảng
 • Tùy chỉnh kích thước hình ảnh thu nhỏ
 • Cả hình ảnh cắt cứng và mềm cho hình thu nhỏ
 • Kéo thả
 • Tùy chỉnh tiêu đề tiêu đề bảng
 • Tùy chỉnh vị trí tiêu đề bảng
 • Biểu tượng xếp hạng sao
 • So sánh các sản phẩm của WooCommerce
 • So sánh tài sản
 • Danh sách so sánh
 • Mã ngắn có sẵn
 • Tiện ích có sẵn
 • Bản dịch đã sẵn sàng với các tệp .pot
 • Cập nhật miễn phí trọn đời
 • Nhiều hơn nữa…

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Alike v2.1.5 – WordPress Custom Post Comparison nulled changelog
v2.1.5 – 25 November 2021

-Fixed compare page responsive issue
v2.1.4 – 31 May 2018

If you have problem with the alike builder please deactivate the plugin first and activate it again
- fix: Reuse form webpack_public_path_url set issue on plugin activation
v2.1.3 – 26 May 2018

- fix: Drag n Drop issue fix on alike builder
- fix: Post Content data fetching issue
- update: Reuse-Form
v2.1.2 – 15 May 2018

- new: Widget design update for mobile devices
v2.1.1 – 13 April 2018

- fixed: custom height display on each column
v2.0.9 – 4 April 2018

- fix: compare widget hide on initial loading.
v2.0.8 – 20 March 2018

- fixed: Custom Scrollbar empty data php error issue
v2.0.7 – 14 March 2018

- fixed: Drag&Drop issue solve in alike backend builder
- Update: Dutch translation files
v2.0.6 – 1 March 2018

- new: Show/hide compare differences
- update: Custom height empty issues
v2.0.5 – 27 February 2018

- fixed: Comparison page row rendering issues solve
- new: Custom height support to each row
v2.0.4 – 10 January 2018

- new: Post title with link showing in compare page
- update: React 16 update.
- update: Update vendor reuse form
v2.0.3 – 21 November 17

- new: Add reset / delete alike builder option data.
v2.0.2 – 26 October 17

- Update: PHP notice hide mcustomScrollbar
v2.0.1 – 8 October 17

- new: Hyperlink button display type in comparison table
v2.0.0 – 4 July 17

- new: new builder for create grouping
- new: front-end design
- new: new compare widget
v1.0.1 – 17 May 16

In this version we also add some languages for multi-lingual support. We use po edit auto translation and google translation for that. So this might not 100% translation ready. But for now its just a start. You can help us to fix those issues, so that we can edit to our next version. Let us know if you find any issues.

German
Italian
Russian
Spanish
French
- added: Maximum posts to compare option in the plugin settings page.

- folder languages:
-added: German Language files
-added: Italian Language files
-added: Russian Language files
-added: Spanish Language files
-added: French Language files

v1.0.0 – 01 April 16

- initial release.
Tải Miễn Phí Alike v2.1.5 – WordPress Custom Post Comparison :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup