Admin Menu Editor Pro V2.16.1 NULLED + Addons – Plugin WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Với admin editor pro, bạn có thể làm cho WordPress đơn giản hơn và dễ sử dụng hơn cho administrator.

Các tính năng chính admin menu editor pro:

Demo : https://adminmenueditor.com/

Ẩn menu khỏi vai trò hoặc người dùng

Thay đổi quyền của menu chỉ với một vài cú nhấp chuột. Nhấp vào một vai trò, bỏ chọn các mục menu bạn muốn ẩn và chọn những mục bạn muốn hiển thị. Bạn cũng có thể thay đổi quyền cho người dùng cá nhân. Ví dụ: bạn có thể ẩn menu khỏi mọi người ngoại trừ chính mình hoặc cấp cho người dùng quyền truy cập vào một trang quản trị cụ thể mà không cần thay đổi vai trò của họ.

Admin menu editor pro Sắp xếp menu bằng cách kéo và thả

Làm cho WordPress dễ sử dụng hơn bằng cách chuyển các mục menu được sử dụng thường xuyên lên trên cùng. Bạn cũng có thể di chuyển các mục menu từ menu con này sang menu con khác hoặc vào menu chính. Muốn có liên kết cấp cao nhất đến “Thêm bài đăng mới” hoặc tới một plugin cụ thể? Bạn có thể làm điều đó. Có một plugin ngỗ ngược đặt trang quản trị của nó không đúng chỗ? Thay vào đó, hãy di chuyển nó vào “Cài đặt”.

Chọn từ hơn 600 biểu tượng menu

Plugin đi kèm với một bộ sưu tập lớn các biểu tượng từ các phông chữ biểu tượng Dashicons và FontAwesome. Bạn có thể tải lên các biểu tượng PNG hoặc GIF của riêng mình thông qua Thư viện phương tiện hoặc nhập URL biểu tượng theo cách thủ công. Bạn cũng có thể thêm các biểu tượng vào các mục menu con.

Thay đổi màu menu

Chỉnh sửa màu nền, văn bản, biểu tượng và tô sáng. Bạn có thể áp dụng các thay đổi của mình cho toàn bộ menu quản trị hoặc tùy chỉnh màu sắc của từng mục.

Tạo các mục menu mới

Bạn có thể thêm các liên kết của riêng mình vào menu quản trị. Bạn cũng có thể tạo menu tùy chỉnh nhúng nội dung của bài đăng hoặc trang vào quản trị viên WordPress. Cuối cùng, có thể tạo các mục không thể nhấp, có thể hữu ích cho những thứ như tiêu đề phần trong menu quản trị phức tạp.

Mở menu trong tab mới hoặc khung nội tuyến

Giả sử bạn đang xây dựng một trang web cho một khách hàng không chuyên về kỹ thuật và bạn muốn tạo một trang hướng dẫn hoặc một dịch vụ bên ngoài giống như một phần của WordPress. Tùy chọn “Mở trong: Khung” có thể giúp bạn điều đó. Nó sẽ hiển thị trang được liên kết trong một khung không viền. Để hoàn thiện, tùy chọn “cửa sổ mới” (tức là target = “_ blank”) cũng được bao gồm.

Nhập và xuất cài đặt menu

Xuất cấu hình menu quản trị của bạn sang một tệp, sau đó nhập nó trên một trang web khác.

Ẩn plugin

Ẩn các mục nhập riêng lẻ trên trang “Plugin”. Giống như với các mục menu, bạn có thể ẩn chúng với mọi người hoặc chỉ với các vai trò hoặc người dùng cụ thể.

Áp dụng thương hiệu của bạn

Sử dụng tiện ích bổ sung Xây dựng thương hiệu để thay thế thương hiệu WordPress mặc định bằng thương hiệu của riêng bạn. Bạn có thể thay thế biểu trưng WordPress, tùy chỉnh trang đăng nhập, thay đổi bảng màu quản trị, ẩn phiên bản WordPress và thông báo cập nhật lõi, v.v.

Chỉnh sửa Thanh quản trị

Tiện ích bổ sung Trình chỉnh sửa Thanh công cụ tùy chọn cho phép bạn tùy chỉnh Thanh quản trị, còn được gọi là Thanh công cụ WordPress. Bạn có thể ẩn các mục trên thanh công cụ, thay đổi thứ tự của chúng bằng cách kéo và thả, đổi tên các mục, thêm liên kết mới, v.v.

Admin Menu Editor Pro V2.15.0 Nulled  - Plugin WordPress

Chỉnh sửa quyền trình đơn

Admin Menu Editor Pro V2.15.0 Nulled  - Plugin WordPress

Sắp xếp gọn gàng: Di chuyển các mục bằng cách kéo và thả, tạo menu mới, ẩn hoặc đổi tên các mục, thêm dấu phân tách menu con

Admin Menu Editor Pro V2.15.0 Nulled  - Plugin WordPress

Tùy chỉnh mọi khía cạnh của một mục menu

Admin Menu Editor Pro V2.15.0 Nulled  - Plugin WordPress

Bảo vệ các tài khoản người dùng quan trọng không bị chỉnh sửa hoặc xóa

Admin Menu Editor Pro V2.15.0 Nulled  - Plugin WordPress

Ẩn các plugin đã cài đặt khỏi những người dùng khác trên trang “Plugin”

Admin Menu Editor Pro V2.15.0 Nulled  - Plugin WordPress

Tiện ích bổ sung: Trình chỉnh sửa Thanh công cụ cho phép bạn chỉnh sửa Thanh công cụ WordPress (hay còn gọi là Thanh quản trị)

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Admin Menu Editor Pro V2.16.1 NULLED + Addons  – Plugin WordPress nulled changelog
2.14.1 (2021-03-15)

Fixed
Fixed a bug introduced in version 2.14 where the “Embed WP page” feature would no longer display the field that let you choose the page.
Fixed a jQuery Migrate warning about isFunction() being deprecated.
2.14 (2021-03-08)

Added
Added the ability to create menu headings. Headings are unclickable and can be styled separately from regular menu items. By default, their color and background don’t change on hover. You can configure headings to act as collapsible sections. When you click a collapsible heading, it will show/hide all of the menu items between that heading and the next one.
Added environment-dependent colors. In the “Tweaks” tab, you can configure the plugin to change the background color of the Toolbar (a.k.a Admin Bar) and the admin menu based on the current environment: production, development, etc. You can also display the environment type in the Toolbar. The plugin uses the environment type reported by WP core, which in turn uses the “WP_ENVIRONMENT_TYPE” constant.
Fixed
Fixed a conflict with the “PRO Theme” plugin where “PRO Theme” would expand the wrong top level admin menu if the current submenu item had been moved from one parent menu to another.
Fixed PHP notice “Undefined offset: 0 in /wp-includes/capabilities.php on line 70” (various line numbers).
Fixed a conflict with “Stripe For WooCommerce” 3.2.12 where the “Stripe Gateway” menu had a wrong URL because a hidden menu item was not removed.
Fixed a browser warning about the “ws_nmh_pending_seen_urls” cookie not using the SameSite attribute.
Fixed a conflict with WooFunnels where changing the WooFunnels menu icon would result in both of the icons – the original one and the new one – showing up at the same time. The new icon was also misaligned.
Fixed an unconfirmed conflict where AME could trigger a fatal error because the cached meta box settings were seemingly cleared just before they were used.
Fixed misleading option name in the “Export” tab that made it look like it was possible to export roles. Actually, at the moment the plugin only exports the “editable roles” setting, not the roles themselves.
Fixed admin menu not scrolling when the Toolbar/Admin Bar was hidden.
Fixed a bug where the “Admin CSS” code editor would be rendered incorrectly – broken layout, partially invisible text, etc – if the “Admin CSS” section was closed when the user opened the “Tweaks” tab.
Fixed an encoding related issue where the “Roles” tab would be empty or just show a “Loading…” message forever.
Fixed an occasional bug where AME did not detect custom Gutenberg blocks created by Advanced Custom Fields Pro.
Changed
Minor visual changes.
Dashboard settings are now compressed and base64-encoded to prevent data corruption caused by database migration tools that attempt to replace file paths in the database without correctly escaping (back-)slashes.
Tested with WordPress 5.7 and 5.8-alpha.
2.13 (2020-12-15)

Added
Added a “bbPress override” option that prevents bbPress from resetting all changes that are made to dynamic bbPress roles. Enabling this option allows you to edit bbPress roles with this or any other role editing plugin.
Fixed
Fixed a bug where registering a custom post type in a mu-plugin could cause Admin Menu Editor Pro to trigger either a fatal error or a warning and multiple notices.
Fixed the role editor going into infinite recursion if there was a meta capability that mapped to itself.
Fixed a conflict that caused some hidden Simple Calendars menu items to show up when Admin Menu Editor was activated.
Fixed a bug where menu items that had special characters like “&” and “/” in the slug could stop working if they were moved to a different submenu or to the top level.
Fixed a bug where changing the menu icon to an external image (like a URL pointing to a PNG file) could result in the old and the new icon being displayed at once, either side by side or one below the other. This only affected menu items that had an icon set in CSS by using a ::before pseudo-element.
Fixed many jQuery deprecation warnings.
Fixed a bug where some menu settings would not loaded from the database when another plugin triggered a filter that caused the menu configuration to be loaded before AME loaded its modules.
Fixed bug that could cause an obscure conflict with plugins that change the admin URL, like “WP Hide & Security Enhancer”. When a user tried to open “Dashboard -> Home”, the plugin could incorrectly apply the permisssions of a another menu item to the “Home” item. If the other menu item was configured to be inaccessible, the user would get an error message when logging in (they were still successfully logged in).
Changed
Improved error reporting in situations where the plugin can’t parse menu data.
2.12.4 (2020-10-02)
Hotfix: Fixed a new plugin conflict introduced in version 2.12.3 that could prevent some add-on features like the “Branding” tab from being loaded on some sites.
2.12.3 (2020-10-02)
Fixed a bug where separator settings could be lost if another plugin or theme indirectly caused this plugin to load the menu configuration earlier than expected.
Made custom menu icon colors apply to SVG icons. Previously, you could only change the color of those menu icons that are implemented using icon fonts like Dashicons.
Improved error reporting in situations where the plugin can’t parse menu data.
2.12.2 (2020-08-25)
Fixed a conflict with Elementor 3.0 that caused the “Theme Builder” menu item to have the wrong URL.
Minor performance improvements.
2.12.1 (2020-08-13)
Fixed a few bugs and plugin conflicts introduced in version 2.12 that could prevent certain roles from editing some or all users. This issue was related to the new “editable roles” feature. The default settings were too restrictive for some sites that use custom capabilities and the feature was not compatible with bbPress roles.
2.12 (2020-08-10)

Added
Added “editable roles” settings. You can use these settings to control which roles a user can assign to other users. Additionally, this feature will prevent the user or role from editing users that have any non-editable roles. By default, a role can only assign/edit those roles that have the same or fewer capabilities.
Added a new section to the “Roles” tab that lets you change user roles, including the ability to assign multiple roles to one user.
Added the ability to change menu separator color, size, and margins.
Added an option to disable WPML support.
Added an option to hide the WordPress logo when Gutenberg is in fullscreen mode.
Fixed
Added a workaround to deal with plugins and themes that create invalid, non-string capabilities. Previously, if another plugin used a capability like false (the boolean value, not the word) when registering a custom post type or taxonomy, the “Roles” tab would be empty and unusable.
Fixed menu colors not being applied to menus that have an ID that contains special characters like “&”, “/” and so on.
Fixed the browser freezing for a long time when pasting a very large block of code into the “Add custom admin CSS” text box.
Fixed custom menu colors not being applied to the icon of the currently selected menu item.
Fixed a minor WP 5.5 compatibility issue where some of the boxes shown on the plugin settings pages were displayed incorrectly.
Fixed a bug where hidden plugins were still visible under “Dashboard -> Updates” and were included in the number of updates shown in the admin menu, Toolbar and other places.
Fixed a conflict with WP Job Manager where activating Admin Menu Editor made the hidden “Dashboard -> Setup” menu visible.
Fixed a browser warning about cookies using “SameSite: None”.
Fixed a conflict with plugins that use a different, incompatible version of the jquery-cookie library. For example: Participants Database Field Group Tabs.
Fixed a bug where it was impossible to assign any capabilities to a role that didn’t already have at least one capability.
Changed
The “hide all admin notices” option now also hides notices that use the core update notification styles. For example, it will hide this notification: “WordPress X.Y is available! Please update now.”
2.11 (2020-02-22)

Added
Added a role editor. You can assign/remove role capabilities, create custom roles, delete roles, and more. This is a new and complex feature. If you notice any bugs or other issues, please report them.
Added the ability to add custom CSS to the WordPress admin. To enter your CSS code, go to the “Tweaks” tab and find the new “Admin CSS” section. You can add multiple CSS snippets and enable/disable each snippet for specific roles or users.
Added a “reset permissions” toolbar button. It resets all menu permissions and visibility settings for the selected role or user to the defaults. This doesn’t affect custom permissions applied by other plugins. To display the new button, click the “V” button on the right side of the toolbar.
Added “Title” and “Content Editor” options to the “Meta Boxes” tab. They let you hide the post title field and the main post editor, respectively.
Added a the ability to hide specific Gutenberg blocks from roles or users. This feature is in the “Tweaks” tab.
Added an option to hide the Gutenberg options menu. This is the “more tools & options” menu that you can open by clicking the three vertical dots in the top right corner of the editor.
Hiding the “Format” and “Publish” meta boxes now also hides the corresponding rows in Gutenberg’s “Status & Visibility” panel: “Post Format” and “Publish”.
Fixed
Fixed admin notices being briefly visible even when the “hide all admin notices” option was enabled.
Added a compatibility workaround for MailPoet 3. Custom menu colors and FontAwesome icons will now show up properly on MailPoet’s admin pages.
The hidden “getting started” menu item created by the plugin Extended Widget Options will no longer become visible when you activate Admin Menu Editor.
Slightly reduced the chance of encountering a race condition when saving meta box settings.
Changed
Reduced the amount of space used by plugin visibility settings. This change will take effect the next time you save those settings.
Extended the “compress menu configuration data” feature to use ZLIB compression in addition to menu data restructuring. This greatly decreases the amount of data stored in the database, but increases decompression overhead. Configuration compression is disabled by default. You can enable it in the “Settings” tab.
2.10.2 (2019-12-16)

Fixed
Fixed a warning about get_magic_quotes_gpc() being deprecated in PHP 7.4.
Fixed a conflict with plugins that use the “all_plugins” filter incorrectly.
Most likely fixed the fatal error “call to a member function isFirstRefreshDone() on null”.
Fixed a conflict with the WikiPress theme from HeroThemes and similar themes and plugins that load the Gutenberg editor in unusal ways (e.g. outside the admin panel).
Tải Miễn Phí Admin Menu Editor Pro V2.16.1 NULLED + Addons – Plugin WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup