Aardvark v4.39.7 NULLED – Community, Membership, BuddyPress Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 334

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Aardvark là một theme WordPress tập trung vào cộng đồng hoàn chỉnh. Tự tin mua từ một tác giả ưu tú chuyên về các theme BuddyPress.

Link Demo : https://themeforest.net/item/aardvark-buddypress-membership-community-theme/21281062

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark - Community, Membership, BuddyPress Theme

Aardvark – Community, Membership, BuddyPress Theme – Những đặc điểm chính

 • Tương thích với BuddyPress
 • bbPress tương thích
 • Tương thích với WooCommerce
 • Thành viên trả phí Pro tương thích
 • Tương thích với Sensei (bán các khóa học yêu cầu plugin WooCommerce Paid Courses cao cấp)
 • Trình quản lý sự kiện tương thích
 • Thêm hỗ trợ đánh giá / xếp hạng cho các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh và nhận xét
 • Bao gồm các plugin cao cấp trị giá hơn 100 đô la
 • Mã sạch – không có thông báo PHP và được ghi chép đầy đủ
 • 15 phần tử / mã ngắn của trình tạo trang tùy chỉnh
 • Sẵn sàng SEO và được tối ưu hóa cho thiết bị di động
 • Tính năng Intranet / extranet (hạn chế quyền truy cập vào trang web cho đến khi đăng nhập và giao diện bảng điều khiển)
 • Nhiều tùy chọn blog – khối xây, lưới, danh sách, kiểm soát phông chữ và căn chỉnh
 • Phân trang và sắp xếp nội dung của Ajax
 • Biểu mẫu gửi và chỉnh sửa bài đăng ajax front-end
 • Các định dạng bài đăng – Hình ảnh, Thư viện, Video, Âm thanh, Bên cạnh, Trạng thái, Liên kết, Trích dẫn, Chuẩn
 • Trình nhập bản trình diễn một cú nhấp chuột
 • Hỗ trợ võng mạc
 • Nhiều bố cục tiêu đề
 • Bảng giá tùy chỉnh
 • Phông chữ biểu tượng (bao gồm FontAwesome)
 • Nhiều kiểu menu (menu lớn, nội dung bài đăng, hình nền, biểu tượng, v.v.)
 • Hơn 200 tùy chọn theme để kiểm soát mọi khía cạnh của theme
 • Thay đổi kiểu theme trong thời gian thực với WP Live Customizer
 • Tùy chọn chia sẻ xã hội
 • Hỗ trợ đăng nhập xã hội
 • Trang đăng nhập, đăng ký và hồ sơ giao diện người dùng
 • Hỗ trợ hàng đầu
 • Cập nhật theme tự động và thường xuyên
 • Hỗ trợ đầy đủ RTL
 • Hỗ trợ GDPR
 • Gutenberg được tối ưu hóa
 • Hoàn toàn tương thích với WPML

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Aardvark v4.39.7 NULLED – Community, Membership, BuddyPress Theme nulled changelog
Version 4.37 (15-Aug-21)
Update: Ultimate Reviewer updated to v2.11
Update: WPBakery Page Builder updated to v6.7.0
Update: Responsive for WPBakery Page Builder updated to v3.4.3
Update: Youzify updated to v3.1.8
Tweak: Added FontAwesome 5 support for menu icon classes option
Fix: Dropdown options in new block widgets interface not saving
Fix: If plugin doesn’t exist demo import process fails
Fix: Social demo widgets import data missing
Fix: Post tags not working in Carousel Posts element
Fix: Gallery slider height did not adjust to individual image sizes in post loops
Version 4.36.1 (28-Jun-21)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.10.1
Fix: Font families showing in theme options again
Fix: Fixed conditional theme options PHP notices
Version 4.36 (24-Jun-21)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.10
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.10
Update: Updated Youzify to v3.1.6
Tweak: Removed Google Plus profile field
Fix: BuddyPress styling fixes
Fix: Dropdown post filters now working
Fix: Fixed Testimonial Slider, Carousel Posts and Carousel Images working again
Fix: Custom fonts no longer added to Google API URL
Fix: Fixed warning appearing in profile menu icon when Youzify popup login enabled
Version 4.35 (04-May-21)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.9.2
Update: Updated Youzify to v3.1.1
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.9
Update: Updated LayerSlider to v6.11.8
Update: Updated Responsive WPBakery Page Builder to v3.4.1
Update: Added functionality so plugins can change menu links
Update: Updated FlexSlider script
Fix: Minor jQuery fixes
Fix: Backend redirect option no longer conflicts with password protected pages
Fix: Fixed BuddyPress online indicator
Version 4.34 (10-Mar-21)
Update: Updated Youzify to v3.0.8
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.8.6
Fix: Fixed fatal error with Youzify membership system enabled
Fix: Minor RTL style fixes
Version 4.33 (08-Mar-21)
Update: Updated Aardvark Plugin to v4.33
Update: Updated LayerSlider to v6.11.6
Update: Updated Responsive WPBakery Page Builder to v3.3.8
Fix: Update all function and class names to fix issues with Youzify
Version 4.32 (08-Mar-21)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.6.0
Update: Updated Youzify (formerly Youzer) to v3.0.7
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.8.5
Fix: Device display menu option working again
Fix: Can now edit login page via Elementor page builder
Fix: Fixed issue with selecting different header layout on different theme option tabs
Fix: Fixed missing variables warnings on loop template files
Fix: Minor styling fixes
Version 4.31 (08-Feb-21)
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.3.7
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.8.4
Update: Updated LayerSlider to v6.11.5
Tweak: Demo importer tweaks
Fix: Can now hide links based on device display on mobile slide in menu
Fix: Deactivated theme registration emails when BuddyPress activated
Version 4.30 (12-Jan-21)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.5
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.3.5
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.8.2
Fix: Excerpt Length field now shown by default in Blog page template options
Fix: Numeric fields now saving 0 value e.g. except length
Fix: Fixed PHP errors from framework conditions
Fix: Slider navigation shown again if slider becomes larger than 120px upon resize
Version 4.29 (14-Dec-20)
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.3.4
Update: Added option to disable theme’s Sensei styling and templates and use Sensei’s own templates
Fix: Fix compatibility issues with Sensei LMS update
Fix: Removed slider arrows on gallery sliders images if size is too small
Fix: Hide on Edit link on Pending/Approved page if editing disabled
Fix: Fixed boxed page layout width on Youzer pages on larger screens
Version 4.28 (19-Nov-20)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.4.2
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.3.3
Update: Updated Youzer to v2.6.2
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.8
Tweak: Improved ghostpool_author_name function to link logged out author name to profiles if matches logged in username
Tweak: Added Elementor Pro template support to WooCommerce pages
Fix: Fixed issue where certain characters were removed when adding custom CSS code
Fix: Fixed issues with gallery slider image uploading
Fix: Minor styling fixes
Version 4.27.1 (29-Sep-20)
Fix: Fixed more Youzer boxed theme layout issues
Fix: Minor styling fixes
Version 4.27 (28-Sep-20)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.4.1
Update: Updated Youzer to v2.6.0
Fix: Fixed styling of Youzer pages when using Boxed theme layout
Fix: Fixed duplicate menu options
Version 4.26.2 (02-Sep-20)
Fix: Fixed issue with Youzer causing site not to work for logged out user
Version 4.26.1 (31-August-20)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.6.4
Tweak: Added import settings confirmation message on Theme Options page
Fix: Fixed redirect loop after importing some of the theme demos
Version 4.26 (28-August-20)
Update: Updated Youzer to v2.5.8
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.6.3
Tweak: Google web font families and variants now loaded from within theme to prevent them not showing
Tweak: Font subset option removed as most fonts support subsets without specification
Fix: Fixed E_PARSE error in ghostpool_get_taxonomies function
Fix: Fixed issue with login form not redirecting logged in user if no member homepage specified
Version 4.25 (26-August-20)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.3.0
Update: Updated Youzer to v2.5.7
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.9
Fix: Added option to specify taxonomies when displaying posts to reduce number of post queries
Fix: Minor styling fixes
Version 4.24 (17-August-20)
Update: Updated Youzer to v2.5.6
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.3.2.1
Update: Updated LayerSlider to v6.11.2
Fix: Fixed a number of WordPress 5.5 conflicts
Fix: Correct styling on registration page when Youzer membership system disabled
Fix: Fixed some styling issues
Version 4.23.1 (21-July-20)
Fix: Fixed theme version number
Fix: Fixed issue with new Sensei LMS function causing error in older Sensei plugin
Version 4.23 (17-July-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.8.3
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.6.1
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to 3.3.0
Update: Updated Youzer to v2.5.1
Update: Added ghostpool_logo_url filter for logo url
Tweak: Minor BuddyPress and bbPress mobile styling improvements
Fix: Fixed Youzer lightbox going behind header
Fix: Fixed PHP 7.4+ errors
Fix: Removed deprecated Sensei LMS function
Fix: Fixed incorrect video sizes when video resizing option enabled in some cases
Fix: Fixed issue with conditional theme options not being hidden until clicked again
Fix: Fixed issue with redirecting members homepage to profile, dashboard or author page
Fix: Fixed issue with redirect options having wrong default values causing redirect issues
Version 4.22 (05-June-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.8.2
Update: Updated Youzer to v2.5.0
Tweak: Improve appearance of bbPress pages on smaller devices
Fix: Fixed issues with hiding current post/page in Featured Box element#aardvark
Fix: Fixed a number of PHP notices
Fix: Fixed redirect issue when PMPro BuddyPress Addon installed
Version 4.21 (22-May-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.8.1
Update: Updated Youzer to v2.4.9
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.5.4.1
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.2.9
Tweak: Updated Paid Membership Pro function names to prevent conflicts
Tweak: Add function exists check for ghostpool_ajax_bp_element_members function
Tweak: Removed deprecated BuddyPress function
Fix: Fixed issue with multiple taxonomies not working
Version 4.20 (13-May-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.8
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.2
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.5.4
Fix: Both parent and child theme’s style-rtl.css now loaded if using child theme (update ghostpool_enqueue_child_styles function in child theme’s functions.php file)
Fix: Minor styling fixes
Fix: Other taxonomies (such as product categories) now supported in theme elements and templates
Fix: Reset password URL now uses frontend redirect page URL if present
Fix: Fixed incorrect text domain on Theme Setup page
Fix: Minor styling fixes
Version 4.19.1 (17-Apr-20)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.5.2
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.2.7
Update: Updated Youzer to v2.4.8
Fix: Mobile slide in menu no longer shown beneath header
Fix: Framework fixes
Version 4.19 (03-Apr-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.7
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.2.6
Update: Updated Youzer to 2.4.7
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.5.1
Update: Updated LayerSlider to v6.11.1
Update: Added option to change activity type for Statistics element
Update: Added HTML textarea validation option
Update: Added header and footer custom code options
Update: Added option to hide side menu on mobile devices
Tweak: Improved caching for Statistics element data
Tweak: Added wp_body_open tag to theme
Fix: Activity element working with Youzer (2.4.7 and above)
Fix: Fixed issue full width rows resizing when opening/closing side menu
Fix: Fixed Activity element errors when Youzer activated
Fix: Fixed Community demo homepage sidebar responsive display
Fix: Excerpt Length option now showing in Blog page template settings
Fix: Fixed issue with submitting posts in post submission form
Fix: Removed duplicate comment list ID
Fix: Mobile nav menu filter now working
Fix: Member and Group element avatars now cropped correctly
Fix: Minor styling fixes
Fix: Framework fixes
Version 4.18 (05-Mar-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.6.1
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.2.5
Update: Can now display share buttons on pages post type
Update: Added advanced TinyMCE text editor option for post content text area in post submission form
Tweak: Fixed vc_set_as_theme filter so setting can be overwritten
Tweak: Added filter to change post types that show meta data in page title
Fix: Fixed login page redirect issue when no login page is specified
Fix: BuddyPress Groups and Members element masonry background and border options now working
Fix: Fixed implode error in BuddyPress Group and Members elements
Fix: GP Login/Register Form now disabled widget when Youzer membership active
Fix: LayerSlider demo data not attempted to be imported if ZipArchive is not installed
Fix: Multiple tags or categories now displayed in Post Submission Form 2 element
Fix: Minor styling fixes
Version 4.17 (19-Feb-20)
Update: LayerSlider updated to v6.10.2
Tweak: Can now overwrite Elementor Pro function to load theme templates instead
Tweak: Added mb_substr support for Featured Box title character length
Fix: Fixed redirect loop issue when frontend redirection set to same page as member homepage
Fix: Sensei Certificates plugin now hidden on Theme Setup page if Sensei LMS is disabled
Fix: Fixed undefined variable issue
Fix: Minor styling fixes
Version 4.16.1 (13-Feb-20)
Fix: Fixed issue with page content not showing
Fix: ghostpool_profile_url filter now working
Version 4.16 (13-Feb-20)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.6
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.4.0.1
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.2.4
Update: Add Elementor Pro theme builder support
Tweak: Menu links with # now open dropdown menu in mobile navigation
Tweak: Improved recommended and optional plugin information
Tweak: Header and footer separated into more template parts for easier editing via child theme
Fix: Fixed member and admin login redirects
Fix: Fixed post thumbnail link to post preview on approved/pending page
Fix: Users can longer edit other users submitted posts
Fix: Theme’s membership/login features now disabled when Youzer membership system is enabled
Fix: Fixed missing file in Aardvark Plugin when theme is deactivated
Fix: Site URL now included in lost password email
Fix: Fixed integer issue with mb_strlen function
Fix: Removed loop code from singular pages
Fix: Theme option values no longer translated
Version 4.15 (23-Jan-20)
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.2.2
Update: Updated outdated WooCommerce template file
Tweak: Added new Youzer filters in preparation for new Youzer update
Fix: Profile and group BuddyPress cover images now dynamically updated
Version 4.14 (13-Jan-20)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.1
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.3
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.2.1
Fix: Fixed issue with editing submitted post data not updating
Fix: Fixed issue with submitting post after logging in
Fix: Fixed Youzer login menu item URL
Fix: Reset password popup now working when frontend redirect set
Fix: @mentions now working on Youzer enabled Activity element
Version 4.13.1 (11-Dec-19)
Update: Updated LayerSlider to v6.10.0
Update: Updated Ultimate Reviewer to v.2.2.1
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.1.9
Fix: Fixed error when saving theme options page
Version 4.13 (05-Dec-19)
Tweak: Added ID class to menu items
Tweak: Added autocomplete to login/register form input fields
Tweak: Improvements to handling of ajax login form
Fix: Moved minimal product title above price again
Fix: Fixed issue with sidebar and layout on WooCommerce product pages
Fix: Fixed Google API loading web fonts URL when all fonts set to backup fonts
Fix: Minor styling fixes
Version 4.12 (25-Nov-19)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.2
Update: Updated Youzer to v2.3.9
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.18
Update: Super Socializer login page options now control login popup form social login buttons
Update: Minor styling fixes
Version 4.11.1 (18-Nov-19)
Update: Updated Youzer to v2.3.6
Fix: Fixed typography issues when importing demo files
Fix: Minor styling fix
Version 4.11 (14-Nov-19)
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) to v3.1.7
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.1
Tweak: Improvements to options framework – conditional option display
Tweak: Added Standard and Minimal header support to WooCommerce product pages
Fix: Better version checking for database updates
Fix: Added missing page settings on WooCommerce product pages
Fix: Added new Login page option for when frontend popup option is disabled
Fix: Reset password form now working when popup form is disabled
Fix: Fixed ghostpool_fontawesome_icons error when theme is disabled
Fix: Fixed issue with header profile avatars when BuddyPress is disabled
Fix: Fixed issue with login_url redirect
Version 4.10 (31-Oct-19)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.5.3
Update: Updated Ultimate Reviewer to v2.0
Fix: Fixed issue with masonry display when using load more button
Fix: Fixed display of post format content when using load more button
Fix: Theme’s popup login form disabled if using Youzer membership form to avoid conflicts
Fix: Fixed a number of login issues
Fix: Approved/pending posts page displaying again
Fix: Framework fixes
Version 4.9 (08-Oct-19)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.5.2
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) plugin to v3.1.6
Update: Added separate post editing and post preview page dropdown options
Update: Added option to make links go to approved/pending page BuddyPress profile posts page
Tweak: Add login link to reset password popup form
Fix: Lightbox now working with Masonry Media Grid element
Fix: Edit form no longer reset to default display after editing post
Fix: Added missing edit and delete options for approved posts in BuddyPress profile posts tab
Fix: Removed duplicate feature images on Courses archive page
Fix: Editing posts from BuddyPress Profile tab now working
Fix: Settings framework fixes
Fix: Deprecated jQuery removed
Fix: Font Awesome 5 fixes
Fix: Fixed styling issues with automatic video resizing
Fix: Post Submission Form 2 textarea fields now support HTML tags on all servers
Fix: Disabling automatic video resizing no longer prevents video post format videos from showing
Fix: Minor styling fixes
Version 4.8 (16-Sep-19)
Update: Updated LayerSlider to v6.9.2
Update: Updated Youzer to v2.3.4
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.6.2
Update: Add option to make footer stay at the bottom of the page if content doesn’t reach the bottom
Update: Theme styling now enabled on Activation page if Youzer membership system disabled
Update: Added separate login redirect options for admin and users
Fix: Fixed missing buttons in Sensei LMS
Fix: If Google web fonts API down, current font selection will not be removed when saving options
Fix: Fixed issue with login and lost password redirects when Youzer is not activated
Fix: Minor styling fixes
Version 4.7 (30-Aug-19)
Update: Updated LayerSlider to v6.9.1
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.5.1
Update: Added option to show all users posts in pending/approved post sections
Fix: Fixed compatibility issues with Woocommerce Paid Courses plugin
Fix: Can now disable WooCommerce shop page title, option was previously missing
Fix: Fixed issue with fixed header set to 0px when top header enabled
Fix: Theme database updates no longer run on new installations
Fix: Fixed issue where logo images were not added on new installations
Fix: Imported demo data logos now loaded from user’s own server again
Fix: Fix post submission list page url when submitting post from form
Fix: All drop down menu options now saving in Customizer again
Fix: Fixed BuddyPress registeration page styling when Youzer membership system is disabled
Fix: Login popup form no longer interferes with Youzer login page
Fix: If sidebar is hidden on PMPro restricted page other page settings are still loaded
Fix: Fixed variable mismatch error when logging into page after resetting password
Fix: Login redirect page working again
Version 4.6 (20-Aug-19)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.0.5
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.1.4
Update: Updated LayerSlider to v6.9.0
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.6.1
Update: Added page loader styling options
Update: Added new shortcode Post Submission Form 2 (old version has been deprecated)
Update: Lost password process improved, user can now create new password instead of receiving second email
Update: Added option to set Profile Button logged in/out page link
Tweak: Default login, registration and lost password link now redirect to theme links
Tweak: Framework improvements
Tweak: Added filters to menu locations so they can easily be overridden from child theme
Tweak: Added function exists check to comment template function
Fix: Minor styling fixes
Version 4.5.1.1 (17-Jul-19)
Fix: Fixed issue with mobile navigation not functioning correctly
Version 4.5.1 (17-Jul-19)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v6.0.4
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.5.1
Update: Added option to enabled/disable video resizing
Update: Added option to enable FontAwesome 5
Tweak: Add individual page custom title and subtitle setting support for BuddyPress pages
Fix: Fix issues with header width if fixed at 0
Fix: Top header dropdown menus no longer hidden behind main header
Version 4.5 (12-Jul-19)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.4
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.5
Update: Youzer Plugin now bundled with theme
Update: Added new Youzer demo at https://aardvark.ghostpool.com/youzer
Update: Can now add/remove individual share icons on posts and add your own
Update: Added WhatsApp share icon on mobile devices
Update: Added BuddyPress Profile and Dashboard page options to “Login Redirect” and “Members Homepage” options
Update: Added border radius options to dropdown menus, buttons and field options
Update: Added background image options to header background options
Update: Added rgba support to color gradient option
Tweak: Sidebars now also registered in Aardvark Plugin so widgets should not be lost when updating/deactivating theme
Fix: Fixed issue with logo option fields not working when translating option text
Fix: iframes with hardcoded widths no longer resized
Fix: Copyright text supports HTML tags again
Fix: Fixed various gallery format issues
Fix: Theme option dropdown values now displaying selected value
Fix: BP Profile Search plugin fixes
Fix: Fixed duplicate call to the site due to empty background image field
Fix: Minor styling fixes
Version 4.4 (25-Jun-19)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.4.4
Fix: Fixed various JavaScript issues
Fix: Fix issue with unchecking all multi checkboxes checks all boxes again
Fix: BuddyPress mobile menu no longer disappears when scrolling
Fix: Minor styling fixes
Version 4.3 (18-Jun-19)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.4.3
Tweak: Sanitized theme framework data
Tweak: Rich snippets now loaded using JSON instead of meta tags
Fix: Fixed issue with footer images not showing
Fix: Fixed BPS form styling issues
Version 4.2 (13-Jun-19)
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.4.2.1
Update: Added option to disable featured image fallback for title header image
Fix: Fixed issues with taxonomy framework
Fix: Fixed Youzer compatibility issues
Fix: Fixed issue with logos displaying image ID instead of URL
Version 4.1 (12-Jun-19)
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.1.2
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.4.2
Update: Basic Elementor plugin compatibility
Fix: Video format videos displaying again
Fix: Title header and logo images now working again
Fix: Fixed RTL issues with mobile navigation
Fix: Numerous theme framework fixes
Version 4.0 (06-Jun-19) – MAJOR UPDATE, PLEASE READ BELOW BEFORE UPDATING
Update: Updated LayerSlider to v6.8.4
Update: Updated WPBakery to v6.0.3
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder to v3.1.1
Update: Updated Ultimate Reviewer to v1.4
Update: Now compatible with the Sensei LMS plugin
Update: Redux theme options framework replaced with new built-in framework
Update: All options now available in live Customizer
Update: Can now assign default PMPro levels upon registration
Update: Updated BP Profile Search form template
Update: Can now add links to menu images
Tweak: Theme WPB elements now load in WPB tabs
Tweak: Unverified account message added to login popup window
Tweak: Post views now stored as integer instead of text string
Fix: Fixed issue with videos reloading within page
Fix: Fixed issue with video/audio/gallery thumbnails not showing in Popular Posts widgets
Fix: Content menus displaying thumbnails again
Fix: Events no longer recreated after being sent to trash
Fix : Fixed issue with pages displaying in category and tag pages
Fix: Fixed issue with Activity WPB element loading the same content on each page
Fix: Fixed activation page redirect with PMPro BP Lockdown plugin
Fix: % symbol now working in passwords in the theme’s login forms
Fix: Numerous styling fixes
Pre 3.0 Customers: The latest version of WPBakery Page Builder no longer works with Responsive Visual Composer v2.3.5.1. This means you need to deactivate and delete this plugin and install the new Responsive for WPBakery Page Builder plugin. Any responsive settings changed under the old “Responsive Design Options” tab will need to be reapplied under the new “Responsive PRO” tab.

Version 3.6 (12-Apr-19)
Update: Updated Responsive for WPBakery Page Builder v3.1 (remove Responsive Pro plugin)
Update: Aardvark Plugin updated to v2.2.3
Update: Ultimate Reviewer updated to v1.3.2
Update: Added support for Advanced noCaptcha & invisible Captcha in login/register/lost password popup form
Update: Lightbox now displays alt image text as caption
Update: Added option to remove cover images on BuddyPress member/group pages
Update: Added filters to all theme emails so you can customize the email, subject, message and headers easily
Tweak: Improved compatibility with captcha plugins in login/register/lost password popup form
Tweak: Logged in users are now redirect to login redirect page if trying to access login page
Tweak: Added mail headers to all emails sent out by theme (replaces WordPress with site name in email headers)
Fix: Fixed text domain for widget files in Aardvark Plugin
Fix: Page background and minimal page title typography now used in Gutenberg block editor
Fix: Edited posts set back to pending instead of draft
Fix: Added missing post URL link to edited posts email
Fix: Verifying text now removed from lost password and registration window
Fix: Minor styling fixes
Version 3.5 (28-Mar-19)
Update: Updated Ultimate Reviewer plugin to v1.3.1.1
Update: Added option to change table header border colour
Update: Added option to change bbPress sticky topic background colour
Update: Now fully compatible with Youzer plugin
Tweak: Split RTL CSS into separate files for each supported plugin
Tweak: Main style-rtl.css file now includes all CSS so original style.css does not need to be loaded
Fix: Fixed logo details in rich snippets
Fix: Fixed bbPress PHP errors
Fix: WooCommerce category settings working again
Fix: Fixed issue with mobile profile menu not opening
Fix: Events manager user capabilities now working correctly
Fix: Now check if PMPro functions already exist
Fix: Can now login if front page set to same page as frontend redirection page
Fix: Video page header backgrounds now muted and looped
Fix: Unchecking all checkboxes in a group now working
Fix: Redirect from backend login page to pop up login working again
Fix: Removed additional ajax requests being loaded in BuddyPress masonry member and group filtering
Fix: Videos loaded via ajax now resized correctly
Fix: Minor styling fixes
Version 3.4 (15-Mar-19)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.2.2
Tweak: Removed backend login url from BuddyPress activation page
Fix: Fixed issues with hidden menus showing on browser resize
Fix: BP Profile Search form now imported on initial demo import
Fix: Fixed WPBakery Page Builder error on post types with page builder disabled
Fix: Fixed BuddyPress activation page PHP warnings
Fix: Fixed issue with Featured Box element display when less than total amount of items shown
Fix: Demo importer theme options now importing again
Fix: Minor styling fixes
Version 3.3 (12-Mar-19)
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.2.1
Update: Updated LayerSlider to v6.8.2
Update: Theme now fully Gutenberg optimized
Update: Added gallery format upload options to Post Submission form
Fix: Fixed upload issues with Post Submission form
Fix: Fix fatal error when Aardvark Plugin activated with another theme
Fix: BP XProfile Custom Field Types plugin no longer bundled with theme, installed from external source now
Fix: Fixed autoplay of video headers
Fix: Added missing Image Source issue to Blog page template
Fix: Cleaned up custom sidebar code
Fix: Removed transient query from Activity element as causing repeat content
Version 3.2 (05-Mar-19)
Update: Updated LayerSlider to v6.8.1
Update: Added new Review Bold demo
Update: Added new Minimal page header option
Update: Add image source option to use image from custom field instead of featured image
Update: Added option to control header search bar position
Update: Added option to remove Posts profile tab
Update: Added wildcard support to Frontend Redirect URL Exclusion option
Update: Included Ultimate Reviewer plugin with theme
Fix: Fixed display of update cover image and avatar buttons
Fix: Fixed bbPress shortcode issues
Fix: Author info panel styling options now working
Fix: Up/down voting functionality working again
Fix: Top header can be hidden on desktop only again
Fix: Fixed issue with installing BP xProfile Custom Field Types plugin
Fix: Fixed issues with creating and editing custom sidebars
Fix: Minor styling fixes
Version 3.1 (19-Feb-19)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v5.7
Update: Added new version of BP Xprofile Field Type plugin (delete old version before installing this verison)
Tweak: Minor styling improvements
Tweak: Moved Share icons and Post Navigation options to more prominent position
Fix: Fixed issue with redirection on BuddyPress registration and activation pages
Fix: Fixed bbPress shortcode styling issue
Fix: Settings on bbPress forum page working again
Fix: Framework fixes
Fix: Fixed issues with hidden menu items dropdown menu on tablets devices
Fix: Fixed issues with voting buttons
Version 3.0.1 (11-Feb-19)
Update: Updated Sensei Certificates plugin to v.1.1.1
Tweak: Sensei Certificates plugin hidden until Sensei plugin activated
Fix: Child theme can be correctly installed again
Fix: WPBakery Page Builder activation redirection disabled again
Version 3.0 (08-Feb-19) – MAJOR UPDATE, PLEASE READ BELOW BEFORE UPDATING
Update: Theme now requires WordPress 4.7 or above
Update: Updated Aardvark Plugin to v2.0
Update: Added mobile logo text typography option
Update: Added options to display specific groups/members by ID in BuddyPress Group/Member elements
Update: Added buttons to profile header to edit avatar and cover image
Update: Added new BuddyPress profile tab that shows user approved/pending posts
Update: Added support for Invisible Recaptcha plugin to login form
Update: All theme options now moved under new “Aardvark” menu
Update: Added post format fields to frontend post submission form
Update: Can now specify image dimensions instead of registering new image sizes
Update: Can now change size of post/page images
Update: Added demo pricing tables as preset page builder templates
Update: Added support for Super Socialize plugin to login form
Update: Added option to disable masonry loading on BuddyPress member/group pages
Update: Replaced many page functions with templates so they can be overwritten more easily *
Update: Metaboxes now work properly in Gutenberg editor
Update: Can now filter content by post tags in elements/blog template
Update: Improved demo importer performance and error checking
Update: Switched support from Responsive for Visual Composer plugin to Responsive Pro **
Tweak: Moved widgets to Aardvark Plugin
Tweak: All theme files can be overwritten in child theme by adding them to child theme folder (retaining directory structure)
Tweak: Certain JavaScript and CSS files only loaded when needed
Fix: Fixed PHP error in BP Profile Form element
Fix: Fixed issue with needing to close media window multiple times
Fix: Minor styling fixed
1. Theme now requires WordPress 4.7 or above

2. Many functions and filters have been deprecated or removed. If you’ve modified some of the theme files via a child theme which include any of these functions and filters you will need to update these in your child theme files.

Here is a list of the main function and filter changes:

Functions Deprecated:

ghostpool_custom_init_variables()
ghostpool_loop_meta()
ghostpool_gallery_slider_loop_content()
ghostpool_video_loop_content()
Filters Deprecated:

ghostpool_custom_category_options –> ghostpool_taxonomies_settings
ghostpool_redux_metabox_options –> ghostpool_metabox_settings
3. The theme now uses a plugin called Responsive Pro to add responsive options to WPBakery Page Builder elements. This is an updated version of the Responsive for Visual Composer plugin. You can continue to use the old version, but if you import any demo data after this theme update, imported pages will not look correct without the new version of the plugin. You can active both plugins at the same time to avoid display issues and then over time update any pages changing the old responsive options to the new responsive options and finally deactivating the old plugin.

Version 2.7.1 (03-Jan-19)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.8.1
Fix: Pricing columns showing again when Paid Membership Pro activated
Fix: Fixed header no longer displayed on mobile devices when desktop option selected
Fix: Fixed header no longer flickers when scrolling bounces at bottom of page on mobile devices
Version 2.7 (21-Dec-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.8
Update: Added option to only fix the header when scrolling up
Update: Added option to change page title meta typography
Tweak: Theme now uses browser localStorage instead of PHP $_SESSIONS
Tweak: Inline CSS now loaded using wp_add_inline_style
Tweak: Cleaned up JavaScript files
Tweak: Removed closing ?> from PHP files to reduce chance of white space errors
Tweak: Renamed some files/folders for clarity
Fix: Fixed issue with some demo theme options not being imported correctly
Fix: Fixed issues with having to double click Profile menu links on mobile devices
Fix: PMPro membership level IDs now working in Pricing Column element
Fix: Google Captcha plugin working with login and register form again
Fix: Minor styling fixes
Version 2.6.1 (29-Nov-18)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v5.6
Fix: Fixed issue with PMP Register Form not retaining details on registration page
Fix: Google Captcha plugin working with login and register form again
Version 2.6.0.1 (26-Nov-18)
Fix: Fixed issue with installing Aardvark Plugin update
Version 2.6 (23-Nov-18)
Update: Updated to Aardvark v1.7.1
Update: Added option to hide side menu on initial page load
Tweak: Improvements to login functions
Tweak: Improvements to theme statistics page
Fix: Login/register widget now display again
Fix: Minor styling fixes
Fix: Background scrolling now moving in FireFox
Version 2.5 (29-Oct-18)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v5.5.5
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.7
Update: Added notification counter to notification drop down menu tab
Tweak: Added filter to change post type in GP Recent Comments widget (ghostpool_recent_comments_widget_post_type)
Tweak: Added filter to disable async typography (ghostpool_async_typography)
Tweak: Updated wpml-config.xml file to include all relevant options
Fix: Fixed positioning of scroll to links
Fix: Fixed issues with Link page template
Fix: Scrolling background working in FireFox again
Fix: If main logo option is left empty no longer generates jQuery error
Fix: Minor styling fixes
Version 2.4 (29-Sep-18)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v5.5.4
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.6.1
Update: Updated Redux to v3.6.12.1
Update: Now fully compatible with WPML
Update: Added option to hide sidebar on Paid Membership Pro restricted content posts/pages
Update: Added option to disable page header on posts, pages and categories
Fix: Localised missing text
Fix: No longer need to double click scroll to link on iPads
Fix: Disabled Paid Membership Pro redirects on WPBakery and Customizer frontend editors
Fix: Fixed plugins hiding individual page options box
Fix: BuddyPress member search showing results again
Fix: Fixed redirect loop when login page is set as the homepage
Fix: Fixed issue with BuddyPress activity element loading same content
Fix: Minor styling fixes
Version 2.3.1 (07-Sep-18)
Fix: Fixed issue with some theme styling options not being output on site correctly
Version 2.3 (05-Sep-18)
Update: Updated Redux to v3.6.11
Update: Updated Featherlight to v1.7.13
Update: Added support for Envato Market WordPress Plugin
Update: Added theme option to set weight of strong text
Update: Added theme options to change pre code background and text colour
Tweak: Added shortcode support to text menu links
Tweak: Replaced category page header background text field option with media uploader
Fix:Fix formatting of links in notification dropdown tab
Fix: Fixed PHP 7.2. notices
Fix: Fixed frontend page builder and Customize redirect issues
Fix: Fixed issues with current user being recognised upon login
Fix: New WooCommerce cropping options now work with theme
Fix: Fixed Network demo redirect loop
Fix: Fixed issue with invalid email breaking login form
Fix: Fixed link targets in menu links
Fix: Fixed issue with post button being hidden on groups when rtMedia activated
Fix: Added comment support for BuddyPress Docs plugin
Version 2.2 (01-Aug-18)
Update: Added new Dark demo
Update: Added options to disable header and footer on registration and activation pages
Tweak: Can now change profile, login, register and lost password URLs via filters
Tweak: Improvements to login/registration form
Fix: Added separate options for activation page
Fix: Secondary product hover image working again
Fix: Fixed PHP numerical errors
Fix: Minor styling fixes
Version 2.1 (29-June-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.6.0.1
Update: Updated WPBakery Page Builder to v5.5.2
Update: Updated Redux to v3.6.9
Update: Added fixed header support to Header 7 (side navigation header)
Update: Added option to control number of pixels scrolled before fixed header is shown
Fix: Excluded registration and activation page from frontend redirect
Fix: Categories without posts now shown in post submission and filter category menus
Fix: Minor RTL styling fixes
Version 2.0 (18-June-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.6
Update: Added new Trial demo
Update: Added option to disable automatically hiding/moving primary navigation menu links
Update: Added privacy policy (GDPR) checkbox option to post submission form
Update: Added Paid Membership Pro Registration form element
Update: Added option to hide Row element depending on Paid Membership Pro membership level
Update: Show or hide Row element depending on whether user is logged in or out
Update: Added option to add Paid Membership Pro membership level details to Pricing Column
Update: Added trial price option to Pricing Column element
Update: Added options to control Testimonial element headline, text and name font size and line height
Update: Added option to disable copyright section
Tweak: Current post excluded from Showcase element/widget
Tweak: Theme JavaScript updated to meet new Envato standards
Fix: Audio player now displays on posts with featured image
Fix: Ajax filtering now excludes current post from Posts element/widget
Fix: Ajax filtering on taxonomy pages working again
Fix: Fixed enqueued Redux extensions URLs on multisite installations using subdirectories
Fix: Minor styling fixes
Version 1.10 (05-June-18)
Update: Added privacy policy (GDPR) checkbox option to theme’s registration form
Update: Added option to set page user is redirect to after login
Tweak: Add ghostpool_archives_title filter for Archives title
Fix: Sensei teacher login redirect no longer conflicts with ajax login
Fix: Fixed issues with logo display
Fix: Minor styling fixes
Version 1.9 (29-May-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.5.3
Update: Updated LayerSlider to v6.7.6
Update: Added new eLearn demo
Tweak: Improve page title conditional display
Fix: Fixed compatibility issues with BP Profile Search plugin
Fix: Fixed BuddyPress 3.0 fatal group and member forum errors
Fix: Minor styling fixes
Version 1.8 (22-May-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.5.2
Update: Updated LayerSlider to v6.7.5
Update: Updated BuddyPress Xprofile Custom Fields Type to v2.6.4
Update: BuddyPress 3.0.0 compatibility
Tweak: Registration page no longer restricted when locking down all BuddyPress content
Tweak: Added WPML support to theme emails
Tweak: Paid Membership Pro profile links now go to BuddyPress profile page
Tweak: Google Captcha is no longer enforced unless site and secret key entered
Fix: Fixed page layout display on WooCommerce attribute pages
Fix: Fixed page layout display on Sensei quiz pages
Fix: Page header settings now working on Sensei pages
Fix: WooCommerce featured product option working again
Fix: Fixed a number of jQuery conflict issues
Fix: Minor styling fixes
Version 1.7.1 (08-May-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.5.1
Tweak: Remember Me button unchecked by default
Fix: Fixed login/register form display options
Fix: Login form displaying in BP Profile Search element again
Fix: Over header content background colour can now be set transparent
Fix: Added filter for succesfull password reset redirect (ghostpool_reset_success_redirect)
Fix: Fixed button alignment in nav bottom header
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
sensei.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/page-builder/login-register-form-options.php
lib/framework/theme-setup/welcome.php
lib/inc/login-functions.php
lib/inc/sensei-functions.php
lib/inc/custom-css.php
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/sections/login/login-form.php
Version 1.7 (30-Apr-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.5
Update: Updated Theia Sticky Sidebar to v1.8.0
Update: Side menu sub menus now stay open if on one of those pages
Update: Added border below primary menu links option
Update: Added header styling options for header over content
Update: Added mobile and side menu navigation sub menu link color options
Update: Added table styling options
Update: New Login/Register Form page builder element options – choose default display and hide links
Update: Updated display on Aardvark setup page
Update: Login and Register menu link types now support custom links
Fix: Fixed issue with member and groups masonry display with ajax filtering
Fix: Correct date now showing in GP Recent Comments widget
Fix: Fixed image errors on Sensei course and lesson pages
Fix: Fixed duplicate nonce messages on login form
Fix: Search bar now showing in Headers 1, 2, 3 and 7
Fix: Correct left sidebar now shown on BuddyPress profile pages
Fix: Non video embed content now displaying correctly
Fix: Fixed issue with voting up/down on posts
Fix: Minor styling fixes
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
lib/plugins/theia-sticky-sidebar.zip
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/page-builder/login-register-form-options.php
lib/framework/importer/import.php
lib/sections/header/logo-right-1.php
lib/sections/header/logo-left-1.php
lib/sections/header/nav-bottom-1.php
lib/sections/header/nav-bottom-2.php
lib/sections/header/nav-bottom-3.php
lib/sections/header/side-menu-right.php
lib/sections/login/login-form.php
lib/scripts/custom.js
lib/inc/login-functions.php
lib/inc/custom-css.php
lib/css/woocommerce.css
lib/css/bp.css
lib/widgets/recent-comments.php
lib/menus/custom-menu-walker.php
sensei/content-course.php
sensei/single-course/lessons.php
Version 1.6.2 (05-Apr-18)
Update: Can now change the header layout for individual pages
Fix: Demo imported events no longer recreated after sending to trash
Fix: Fixed bbPress PHP notices
Fix: Fixed a number jQuery issues
Fix: Added filter to manually change share icons
Fix: Fixed issue with login form when Google Captcha plugin not activated
Fix: Minor styling fixes
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
lib/css/bp.css
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/metaboxes-config.php
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/images/default.jpg
lib/inc/init-variables.php
lib/inc/bbpress-functions.php
lib/inc/plugin-defaults.php
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/scripts/custom.js
lib/sections/header/standard-header.php
lib/sections/header/side-menu-left.php
Version 1.6.1.2 (30-Mar-18)
Fix: Fixed issue with mobile menu not working
Fix: BuddyPress mobile tabs navigation no longer duplicated
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/scripts/custom.js
Version 1.6.1.1 (26-Mar-18)
Fix: Fixed issue with jQuery functions not working on certain servers
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
rtl.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/scripts/jquery.filters.js
lib/scripts/custom.js
Version 1.6.1 (26-Mar-18)
Update: Added styling support for BuddyPress Global search plugin
Update: Added sub sub forums to bbPress forum homepage display
Fix: Google captcha is now reset when invalid username or password entered
Fix: Cover profile and group images now hidden when options disabled
Fix: jQuery functions working again with ajax filtering/pagination
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
lib/css/bbpress.css
lib/css/bp.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/inc/bbpress-functions.php
lib/inc/login-functions.php
lib/inc/page-header.php
lib/scripts/custom.js
Version 1.6 (19-Mar-18)
Update: Added option to control products per row on WooCommerce product pages
Update: Add option to add secondary product image on hover
Fix: Fixed issues with importing BP Profile Search fields multiple times
Fix: Passwords now being accepted on WordPress 4.8.3 and below
Fix: Sensei courses now showing correct details with BadgeOS plugin
Fix: Mobile navigation link colours now working
Fix: BuddyPress element design options now working
Fix: Minor styling fixes
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
rtl.css
languages/aardvark.pot
lib/css/woocommerce.css
lib/css/bp.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/importer/import.php
lib/framework/page-builder/page-builder-functions.php
lib/inc/woocommerce-functions.php
lib/inc/login-functions.php
lib/scripts/custom.js
lib/sections/sensei/course-details.php
Version 1.5.1 (14-Mar-18)
Fix: rtMedia upload button now working in Safari on mobile devices
Fix: Fixed page layout issues on WooCommerce pages
Fix: Popup login form now working on frontend redirect page
Fix: Fixed issues with not being able to import BuddyPress data after not activating plugin initially
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
footer.php
languages/aardvark.pot
ghostpool-framework.php
lib/inc/post-submission-functions.php
lib/inc/woocommerce-functions.php
lib/framework/importer/assets/importer.css
lib/framework/importer/import.php
Version 1.5 (12-Mar-18)
Update: Updated WPBakery Page Builder to v5.4.7
Update: Updated LayerSlider to v6.7.1
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.4.1
Update: Added option to exclude pages from frontend redirect
Fix: Fixed sidebar width on mobile devices
Fix: Percentage character now working in frontend password field
Fix: Scroll to link menu type option now saving
Fix: Fixed masonry displays when using side menu
Fix: Mobile scrolling logo no longer displaying all the time
Fix: Fixed PHP warning
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
rtl.css
lib/scripts/custom.js
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/plugins/js_composer.zip
lib/plugins/LayerSlider.zip
lib/menus/menu-item-custom-fields.php
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/importer/import.php
lib/framework/importer/demo-files/social/
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/inc/login-functions.php
lib/sections/header/logo.php
Version 1.4 (21-Feb-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.4
Update: Updated LayerSlider to v6.7.0
Update: Added Network demo
Update: Added Social demo
Update: Added full support for Events Manager plugin
Update: Added Events List and Events Calendar elements
Update: Added Login/Register Form element
Update: Added option to restrict frontend and backend and redirect non logged users to specific page (e.g. login page)
Tweak: Custom css now loaded after style settings CSS
Fix: Sensei settings now saving on individual lesson pages
Fix: Fixed profile links on BuddyPress Members page
Fix: Multiple tags in the post submission form now being saved separately
Fix: Fixed course price output
Fix: Fixed content menu ajax display
Fix: Minor styling fixes
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
footer.php
rtl.css
comments.php
header.php
languages/aardvark.pot
buddypress/members/members-loop.php
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/plugins/LayerSlider.zip
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/page-builder/page-builder-functions.php
lib/framework/page-builder/bp-options.php
lib/framework/page-builder/events-calendar-options.php New
lib/framework/page-builder/events-options.php New
lib/framework/page-builder/login-register-form-options.php New
lib/framework/page-builder/assets/page-builder.js New
lib/framework/page-builder/assets/shortcode-style.css Removed
lib/framework/importer/import.php
lib/framework/importer/demo-files/
lib/framework/importer/images/demo-importer-network.jpg New
lib/framework/importer/images/demo-importer-social.jpg New
lib/framework/css/redux-theme-options.css
lib/framework/css/general-admin.css
lib/sections/header/header-buttons.php
lib/sections/sensei/course-details.php
lib/inc/plugin-defaults.php
lib/inc/custom-css.php
lib/inc/post-edit-functions.php
lib/inc/post-submission-functions.php
lib/inc/login-functions.php
lib/inc/membership-functions.php
lib/inc/filter-functions.php
lib/inc/loop-functions.php
lib/inc/init-variables.php
lib/scripts/custom.js
lib/scripts/jquery.filters.js
lib/css/bp.css
lib/widgets/login-register-form.php
lib/menus/content-menus.php
Version 1.3 (16-Feb-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.3
Update: Added new “Side Menu” header layout (new demo utilising this coming soon)
Update: Added new styling options to control theme widths, padding and more background colours
Update: Added list format for Statistics element
Update: Added masonry support option for Row element
Tweak: Added styling for other social login buttons
Fix: Fixed page header height on homepage
Fix: Fixed BuddyPress navigation button on mobile devices from duplicating
Fix: Fixed issue archive/forum page returning incorrect content
Fix: Minor styling fixes
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
rtl.css
functions.php
homepage-template.php
single.php
search.php
page.php
index.php
buddypress.php
blog-template.php
bbpress.php
author.php
attachment.php
404.php
header.php
languages/aardvark.pot
lib/css/bp.css
lib/css/bbpress.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/page-builder/statistics-options.php
lib/framework/page-builder/bp-options.php
lib/framework/page-builder/page-builder-custom-options.php
lib/framework/images/side-menu.jpg
lib/framework/importer/import.php
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/scripts/custom.js
lib/sections/header/side-menu-left.php New
lib/sections/header/side-menu-right.php New
lib/sections/header/standard-header.php
Version 1.2 (13-Feb-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.2
Update: Added social media buttons to BuddyPress profile headers
Update: Added support for frontend BuddyPress profile fields in profile header and author info box (see help file)
Update: Can now import BuddyPress data from theme demo importer
Update: Added “My Groups” display in BuddyPress Groups element
Update: Added filters to BuddyPress Groups and Members elements (excluding Masonry format)
Update: Added List format to BuddyPress Groups and Members element
Update: Added option to change Activity stream text and link colors
Tweak: Added support for loading script files in JS Code box
Fix: Included “BuddyPress Xprofile Custom Fields Type” plugin with theme to prevent upload issues
Fix: Fixed issue with logo not displaying under certain conditions
Fix: Fixed issue with scroll to links without hashtags
Fix: Fixed featured image cropping on single posts and pages
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
languages/aardvark.pot
lib/css/bp.css
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/importer/import.php
lib/framework/importer/demo-files/
lib/framework/page-builder/bp-options.php
lib/framework/theme-setup/init.php
lib/framework/custom-sidebars/custom-sidebars.php
lib/framework/inc/filter-functions.php
lib/framework/inc/page-header.php
lib/framework/scripts/custom.js
lib/framework/scripts/jquery.post-submission.js
lib/framework/scripts/jquery.filters.js
lib/framework/sections/post/author-info.php
lib/framework/sections/post/post-content.php
lib/framework/sections/page/page-content.php
lib/framework/sections/post-submission/post-preview.php
lib/framework/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/framework/plugins/buddypress-xprofile-custom-fields-type.zip New
lib/framework/plugins/LayerSlider.zip Renamed
buddypress/members/single/member-header.php
Version 1.1 (01-Feb-18)
Update: Updated Aardvark Plugin to v1.1
Update: Updated LayerSlider to v6.6.8
Update: Added full RTL support
Update: Added video format support to Featured Boxes element
Fix: Scrolling logo now displaying
Fix: Fixed duplicate Activity feed content when clicking Load More button
Fix: Fixed issues with editing/deleting custom sidebars
Fix: BuddyPress masonry member/group now displaying correctly when searching and using pagination
Fix: Fixed a number of demo importer issues
Fix: Fixed a number of issues in post submission form
Fix: Minor styling fixes
Theme Files Changed/Added/Removed

style.css
functions.php
rtl.css New
languages/aardvark.pot
lib/css/woocommerce.css
lib/css/bp.css
lib/framework/theme-config.php
lib/framework/ghostpool-framework.php
lib/framework/importer/import.php
lib/framework/importer/demo-files/
lib/framework/page-builder/page-builder-functions.php
lib/framework/page-builder/featured-box-options.php
lib/framework/theme-setup/welcome.php
lib/framework/custom-sidebars/edit.php
lib/images/dropdown-rtl.png New
lib/inc/page-titles.php
lib/inc/post-edit-functions.php
lib/inc/post-submission-functions.php
lib/inc/buddypress-functions.php
lib/menus/custom-menu-walker.php
lib/plugins/aardvark-plugin.zip
lib/plugins/layerslider.zip
lib/scripts/jquery.post-submission.js
lib/scripts/custom.js
lib/sections/header/logo.php
lib/sections/post/related-items.php
lib/sections/featured-box/featured-box-item.php
lib/sections/post-submission/post-list.php
buddypress/members/bps-form-sample-2.php
Tải Miễn Phí Aardvark v4.39.7 NULLED – Community, Membership, BuddyPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress