WooCommerce Sale Flash Pro Nulled v1.2.20

Trong bài viết

WooCommerce Sale Flash Pro cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung để hiển thị giảm giá.

Demo : https://woocommerce.com/products/sale-flash-pro/

WooCommerce Sale Flash Pro

Other :

WooCommerce Sale Flash Pro Changelog :

*** Sale Flash Pro Changelog ***

2021-02-11 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.20
* Tweak - WC 5.0 compatibility.
* Tweak - WP 5.6 compatibility.

2020-10-06 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.19
* Tweak - WC 4.5 compatibility.

2020-08-19 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.18
* Tweak - WordPress 5.5 compatibility.

2020-06-10 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.17
* Tweak - WC 4.2 compatibility.

2020-04-30 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.16
* Tweak - Remove legacy code.
* Tweak - WC 4.1 compatibility.

2020-03-06 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.15
* Tweak - WC 4.0 compatibility.

2020-01-14 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.14
* Tweak - WC 3.9 compatibility.

2019-11-04 - version 1.2.13
* Tweak - WC 3.8 compatibility.

2019-08-12 - version 1.2.12
* Tweak - Minor fixes.

2019-08-08 - version 1.2.11
* Tweak - WC 3.7 compatibility.

2019-04-16 - version 1.2.10
* Tweak - WC 3.6 compatibility.

2018-09-25 - version 1.2.9
* Update - WC 3.5 compatibility.

2018-05-21 - version 1.2.8
* Update - WC 3.4 compatibility.

2017-12-14 - version 1.2.7
* Update - WC tested up to version.

2017-04-03 - version 1.2.6
* Fix - Update for WooCommerce 3.0 compatibility

2016-04-04 - version 1.2.5
* Fix - Allow plugin to be translated properly by third party plugin

2014-03-17 - version 1.2.4
* Save hook correction

2014-03-10 - version 1.2.3
* Fix settings saving in 2.1

2013-01-09 - version 1.2.2
* Only affect prices on frontend

2012-12-04 - version 1.2.1
* New updater

2012-05-08 - version 1.2
* Option to hide sales flash per product
* Updated Woo includes

2011-02-23 - version 1.1
* Updated class names to 1.4 standard
* Sale flash for group/variations (optional)

2011-12-11 - version 1.0.2
* Option to show original price
* Added Woo Updater

2011-11-15 - version 1.0.1
* Changed textdomain

2011-09-27 - version 1.0
* First Release

Free Download WooCommerce Sale Flash Pro Nulled v1.2.20 :CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôiKHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đâyhttps://anotepad.com/note/read/b683etyb

Sale

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key : 0VbltNc7UYsKzJYxxZEVo_cjCMVIchDl4wcxvKHw0Kw

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress