Video: Thêm Menu thứ hai vào Chủ đề WordPress Twenty Ten

Chủ đề Twenty Ten chỉ đi kèm với một menu mặc định, được bao gồm trong tiêu đề. Tuy nhiên, chủ đề cũng hỗ trợ nhiều menu, nhờ vào việc sử dụng register_nav_menus (). Đây là mẹo nhanh về cách tận dụng chức năng này và thêm menu thứ hai vào chủ đề Twenty Ten.

Xem Screencast

Functions.php

Mở tệp functions.php và tìm:

// This theme uses wp_nav_menu() in one location.

Dòng tiếp theo là nơi chúng ta thấy register_nav_menus () đang được sử dụng. Như bạn có thể thấy, hàm này chấp nhận một mảng.

register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'Primary Navigation', 'twentyten' ),
) );

chính: đây là một khóa hoặc tên của menu, tên này phải là duy nhất trong mảng

__ ('Điều hướng chính'): đây là vaule của phím hoặc mô tả của menu

Để thêm menu thứ hai, chỉ cần thêm một khóa khác (tên menu) và gán một giá trị (nhập mô tả) vào mảng. Dưới đây là một ví dụ về những gì nó có thể trông như thế nào khi thêm menu thứ hai của bạn:

    
Other :
register_nav_menus( array( 'primary' => __( 'Primary Navigation', 'twentyten' ), 'secondary' => __( 'Secondary Navigation', 'twentyten' ), ) );

Kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng để tạo các chủ đề miễn phí khác hoặc các chủ đề con. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi trong phần bình luận.

Free Download Video: Thêm Menu thứ hai vào Chủ đề WordPress Twenty Ten :


Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản sạch, vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress