Themebox NULLED v1.3.5 – Digital Products Ecommerce WordPress Theme

Themebox là một chủ đề WordPress thương mại điện tử dành cho Sản phẩm kỹ thuật số độc đáo, được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm kỹ thuật số như gói phần mềm, mẫu, sách điện tử và plugin. Nó cung cấp khả năng tạo nhiều plugin tùy chỉnh để sắp xếp, lọc và tìm kiếm sản phẩm dựa trên ID sản phẩm của chúng. Themebox tích hợp nhiều tính năng trong chủ đề để cho phép các chủ doanh nghiệp phát triển các trang web Thương mại điện tử hiệu quả cho doanh nghiệp của họ.

  • WooCommerce đã sẵn sàng cùng với tích hợp Envato trong trang web
  • Other :

  • Tương thích với các diễn đàn BBPress để hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ Phông chữ Google, Biểu mẫu liên hệ hỗ trợ 7 và phối màu không giới hạn
  • Tương thích với Mail Chimp và hỗ trợ tích hợp cho RTL và WPML

Chủ đề Themebox cho Trang web Thương mại Điện tử trong WordPress cũng cung cấp trình chỉnh sửa trực quan kéo và thả tích hợp để cho phép phát triển hiệu quả và nhanh chóng một trang web Thương mại Điện tử đáp ứng. Đây là một chủ đề đa bố cục cho phép các nhà phát triển web thiết kế nhiều loại bố cục.

Link Demo : https://themeforest.net/item/themebox-unique-digital-products-ecommerce-wordpress-theme/17276982

Themebox – Các tính năng chính

– Kéo n Drop Page Builder Visual Composer Trị giá $ 33 miễn phí – WooCommerce Ready – Sản phẩm tham khảo từ Envato đến trang web của bạn – Hiển thị Sản phẩm của thị trường Envato chỉ với id sản phẩm – Bán Theme / Plugin / Sản phẩm trong trang web của riêng mình – Phù hợp với Envato Affilates – Khả năng tương thích với Diễn đàn BBPress để hỗ trợ khách hàng – Tạo sản phẩm hệ thống hỗ trợ – 3 Bố cục tiêu đề – Nhiều bố cục – Bố cục Rộng & Đóng hộp – Bố cục hỗ trợ: Thanh bên trái, Thanh bên phải, Không có thanh bên – Không giới hạn màu – Hỗ trợ Google Font – Hỗ trợ biểu mẫu liên hệ 7 – Hỗ trợ RTL – WPML đã sẵn sàng – Hỗ trợ tinh tinh thư – Tài liệu từng bước

Themebox - Digital Products Ecommerce WordPress Theme

Themebox - Digital Products Ecommerce WordPress Theme

Free Download Themebox NULLED v1.3.5 – Digital Products Ecommerce WordPress Theme nulled changelog
Version 1.3.5
Update Visual Composer Plugin Version 6.7.0

Version 1.3.4
Update Visual Composer Plugin Version 6.4.2
Update Bootstrap Library

Version 1.3.3
Update Visual Composer Plugin Version 6.4.1

Version 1.3.2 - 27 August 2019
- Update Visual Composer Plugin Version 6.0.5

Version 1.3.1 - 20 December 2018
- Update Visual Composer Plugin Version 5.6

Version 1.3.0 - 02 Nov 2018
- Update Visual Composer
- Update Woocommerce outdate file

Version 1.2.9 - 23 May 2018
- Update Visual Composer 5.4.7

Version 1.2.8 - 29 Nov 2017
- Update Visual Composer 5.4.5

Version 1.2.7 - 18 Aug 2017
- Update Visual Composer 5.2.1
- Update FontAwesome 4.7.0

Version 1.2.6 - 27 April 2017
- Fix Display Category in Home Page

Version 1.2.5 - 20 Apr 2017
- Update Visual Composer Plugin Version 5.1.1
- Add External/Affiliate Product
- Add Variation Product
- Upgrade Woocommerce to 3.0

Version 1.2.4 - 29 Mar 2017
- Update Visual Composer Plugin

Version 1.2.3 - 14 Jan 2016
- Fix bug: Live Demo Link

Version 1.2.2 - 10 Jan 2016
- Fix bug: Live Demo Link

Version 1.2.1 - 29 Dec 2016
- Update Demo Content

Version 1.2 - 5 Dec 2016
- Update RTL

1 OCT 2016
- Update RTL
- WPML Ready

Free Download Themebox NULLED v1.3.5 – Digital Products Ecommerce WordPress Theme :


Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bản Null có virus, malware hoặc các vấn đề khác.Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản SẠCH ( bản tải trực tiếp của nhà phát hành ), vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress