Thêm tiêu đề mặc định bổ sung vào chủ đề WordPress Twenty Ten

Chủ đề Twenty Ten đi kèm với tám tiêu đề mặc định. Bất kỳ tiêu đề mặc định nào bạn đặt đều được thay thế bằng “hình ảnh nổi bật” của bài đăng. Bạn chỉ có thể thấy tiêu đề mới khi xem bài đăng đó. Trong Mẹo nhanh cho WordPress của tuần này, chúng ta sẽ thấy việc thêm các tiêu đề bổ sung vào Bảng điều khiển tiêu đề đơn giản như thế nào.

Other :

Xem Screencast

Functions.php

Mở tệp functions.php của chủ đề Twenty Ten. Tìm phần sau:

// Default custom headers packaged with the theme. %s is a placeholder for the theme template directory URI.

Sau đây là một mảng liệt kê các tiêu đề mặc định hiện tại và vị trí của chúng. Để thêm của riêng bạn, hãy thêm dấu phẩy sau dấu ngoặc đơn cuối cùng của mảng tiêu đề hoàng hôn. Dưới đây là một ví dụ về những gì nó có thể trông như thế nào sau khi thêm hai tiêu đề nữa:

register_default_headers (array ('berries' => array ('url' => '% s / images / headers / berries.jpg', 'thumbnail_url' => '% s / images / headers / berries-thumbnail.jpg', / * người dịch: mô tả hình ảnh tiêu đề * / 'mô tả' => __ ('Quả mọng', 'hai mươiten')), 'cherryblossom' => array ('url' => '% s / images / headers / cherryblossoms.jpg', 'thumbnail_url' => '% s / images / headers / cherryblossoms-thumbnail.jpg', / * dịch: tiêu đề hình ảnh mô tả * / 'description' => __ ('Cherry Blossoms', 'hai mươi')), 'lõm' => array ('url' => '% s / images / headers / lõm.jpg', 'thumbnail_url' => '% s / images / headers / lõm-thumbnail.jpg', / * người dịch: mô tả hình ảnh tiêu đề * / 'description' => __ ('Con lõm', 'hai mươi')), 'fern' => array ('url' => '% s / images / headers / fern.jpg', 'thumbnail_url' => '% s / images / headers / fern-thumbnail.jpg ', / * dịch: tiêu đề mô tả hình ảnh * /' description '=> __ (' Fern ',' hai mươiten ')),' forestfloor '=> array (' url '= > '% s / images / headers / forestfloor.jpg', 'thumbnail_ur l '=>'% s / images / headers / forestfloor-thumbnail.jpg ', / * dịch: tiêu đề mô tả hình ảnh * /' description '=> __ (' Forest Floor ',' hai mươi ')),' inkwell '= > array ('url' => '% s / images / headers / inkwell.jpg', 'thumbnail_url' => '% s / images / headers / inkwell-thumbnail.jpg', / * người dịch: mô tả hình ảnh tiêu đề * / 'description' => __ ('Inkwell', '20thten')), 'path' => array ('url' => '% s / images / headers / path.jpg', 'thumbnail_url' => '% s /images/headers/path-thumbnail.jpg ', / * người dịch: mô tả hình ảnh tiêu đề * /' mô tả '=> __ (' Đường dẫn ',' hai mươi ')),' hoàng hôn '=> mảng (' url '=> '% s / images / headers / Sunset.jpg','thumbnail_url' => '% s / images / headers / Sunset-thumbnail.jpg', / * dịch: tiêu đề mô tả hình ảnh * / 'description' => __ ('Sunset', 'hai mươi')), 'Waterfall' = > array ('url' => '% s / images / headers / Waterfall.jpg', 'thumbnail_url' => '% s / images / headers / Waterfall-thumbnail.jpg', / * Translators: header image description * / 'description' => __ ('Waterfall', '20thten')), 'mountain' => array ('url' => '% s / images / headers / mountain.jpg', 'thumbnail_url' => '% s /images/headers/mountain-thumbnail.jpg ', / * người dịch: mô tả hình ảnh tiêu đề * /' mô tả '=> __ (' Núi ',' hai mươi '))));

Chúng ta hãy mổ xẻ mã một chút.

register_default_headers: Đây là hàm tạo và hiển thị các tiêu đề mặc định của chúng ta. Nó chấp nhận một mảng các tham số.

name: Đặt giá trị bằng tên tiêu đề của chúng tôi. Sau đó, chúng ta có thể đặt một mảng các giá trị và khóa bổ sung.

url: Đường dẫn tương đối đến hình ảnh tiêu đề. Lưu ý rằng đường dẫn hiện tại là /images/headers/image_name.jpg

thumbnail_url: Đường dẫn tương đối đến hình thu nhỏ của hình ảnh tiêu đề. Đường dẫn hiện tại là /images/headers/image_name-thumbnail.jpg

mô tả: Mô tả của hình ảnh. Điều này sẽ được hiển thị khi di chuột qua hình ảnh bên trong Bảng tiêu đề.

Những điều cần lưu ý

Tiêu đề Twenty Ten là 940 × 198, bất kỳ thứ gì lớn hơn sẽ được thay đổi kích thước; bất cứ thứ gì nhỏ hơn sẽ được kéo dài để phù hợp với các kích thước đó. Hình ảnh thu nhỏ có thể được đặt thành bất kỳ kích thước nào, 230 × 48 là mặc định. Hình ảnh chỉ có thể là .jpg hoặc chúng sẽ bị bỏ qua và không được hiển thị.

Free Download Thêm tiêu đề mặc định bổ sung vào chủ đề WordPress Twenty Ten :


Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bản Null có virus, malware hoặc các vấn đề khác.Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản SẠCH ( bản tải trực tiếp của nhà phát hành ), vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress