Modernize NULLED v3.4.1 – Flexibility of WordPress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Modernize là một kỷ nguyên mới của theme wordpress. Bạn có thể khám phá nhiều tính năng mới tuyệt vời trong chủ đề này. Ví dụ: ‘Trình tạo trang’, nó cho phép bạn tạo trang dễ dàng bằng mô-đun kéo-thả. Hơn nữa, nó đi kèm với nhiều tùy chọn  :)Ngoài ra, để thay đổi các yếu tố màu, nó sẽ không còn là vấn đề lớn nữa, với bảng quản trị mới của chúng tôi, bạn có thể truy cập vào hầu hết tất cả các yếu tố màu.

Link Demo : https://themeforest.net/item/modernize-flexibility-of-wordpress/1264247

Other :

Bảng điều khiển quản trị trong chủ đề này là một tính năng thực sự phong phú. Bạn cũng có thể tạo thanh bên không giới hạn, chọn hơn 350 phông chữ hoặc nếu bạn muốn sử dụng phông chữ của riêng mình, chúng tôi cung cấp trình tải lên cufon. Modernize có 15 mẫu nền được xác định trước nhưng nếu bạn muốn sử dụng nền của riêng mình, một lần nữa, chúng tôi có một trình tải lên nền tùy chỉnh. Bạn cũng có thể dịch từng phần tử sang ngôn ngữ của mình thông qua bảng quản trị này.

Modernize – Flexibility of WordPress – Tính năng chủ đề

 • Màu không giới hạn
 • Thanh bên không giới hạn
 • 6 Bố cục Chân trang
 • Hơn 350 phông chữ có sẵn
 • Trình tạo trang kéo thả
 • Kéo thả Trình quản lý thanh trượt
 • Trình dịch tích hợp
 • Mã ngắn tích hợp
 • Trình tải lên Phông chữ
 • Trình tải lên biểu trưng
 • Trình tải lên nền
 • 15 mẫu nền được xác định trước
 • Tùy chọn hình thu nhỏ
  • Hình ảnh tĩnh
  • Thanh trượt
  • Băng hình
  • Tùy chọn hộp đèn
 • Bảng giá
 • Chia sẻ xã hội cho các bài đăng
 • Liên kết xã hội trên tiêu đề
 • 3 thanh trượt hình ảnh
  • Thanh trượt cấp độ
  • Bất cứ thứ gì Slider
  • Thanh trượt linh hoạt

Modernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPressModernize NULLED v3.4.1 - Flexibility of WordPress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download Modernize NULLED v3.4.1 – Flexibility of WordPress nulled changelog
==v3.4.1==13/03/2020

Layerslider 6.11.7

php 8 compatibility
– include/plugin-utility.php
– include\plugin\filosofo-image\filosofo-custom-image-sizes.php

==v3.4.0==14/08/2020

wordpress 5.5 compatibility
– javascript/superfish.js
– javascript/jquery.flexslider.js
– javascript/jquery.nivo.slider.js
– include/include-script.php
– include/javascript/page-dragging.js
– include/javascript/post-effects.js
– include/javascript/gdl-panel.js
– include/javascript/price-table-script.js
– include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-size.php
– include/goodlayers-option.php
– include/meta-template.php

==v3.3.3== 24/05/2020
fix twitter widget
– gdlr function plugin

==v3.3.2== 08/04/2020
Update Layer Slider (6.11.1)

==v3.3.1== 20/10/2019
Update Layer Slider (6.9.2)

fix footer column
– footer.php

==v3.30== 03/08/2018
update layer slider v6.7.6

update comments form to support privacy policy
– comments.php

fix https video resize
– javascript/jquery.fitvids.js

fix woocommerce sidebar
– include/function-regist.php

add no cookie option for youtube videos
add websafe font and improve font uploading feature
– include/style-custom.php
– include/goodlayers-option.php
– include/javascript/gdl-panel.js
– include/plugin/misc.php
– include/plugin/font-loader.php

==v3.24== 12/07/2018
Woocommerce template fix
include/function-regist.php

==v3.23== 27/06/2018
Add instagram icon
images/icon/dark/social/instagram.png
images/icon/light/social/instagram.png
header.php
include/goodlayers-option.php

==v3.22== 15/07/2017
Update Layer Slider 6.4.0

==v3.21== 05/12/2016
fix shortcode spacing
include/plugin/shortcode-generator.php

ie 8 hanging issues
stylesheet/gdlr-woocommerce.css

php 7 support
functions.php
include/plugin/custom-widget folder

==v3.20== 21/12/2015
update woocommerce stylesheet
stylesheet/gdlr-woocommerce.css
include/include-script.php

fix shortcode
– include/plugin/shortcode-generator.php

update layerslider

wp 4.4 compatibiltiy
include/plugin/custom-widget folder

==v3.19== 29/06/2015
– Update PrettyPhoto

==v3.18== 20/06/2015
– fix vimeo shortcode
include/plugin/shortcode-generator.php

– xss
include/plugin/tgm/class-tgm-plugin-activation.php

==v3.17== 06/11/2014
– Update Layer Slider

==v3.16== 01/05/2014
fix invalid css
– stylsheet/superfish.css

– fix duplicate contact form mail ( on some server )
include/plugin/utility.php

– remove preload in non-responsive
include/include-script.php

– fancybox
javascript/fancybox folder
include/include-script.php

– update tgm layerslider
functions.php
include/plugin/tgm folder

==v3.15== 26/08/2013
– fix layer slider for child theme
include/plugin/gdl-layerslider.php

==v3.14== 04/08/2013
– fix the personnel item when category title mismatch with slug
include/plugin/page-item.php

– embedded layer slider
include/plugin/layerslider folder
include/plugin/gdl-layerslider.php
function.php

include/goodlayers-option.php

– Improve stability / Plugin compatible
include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php
include/plugin/custom-widget/twitter-oauth.php

==v3.13== 16/06/2013
– fix flex nav on mobile
stylesheet/flexslider.css

– fix divider after column item
include/plugin/shortcode-generator.php

– fix contact form 7 email style
style.css
include/style-custom.css

– fix personnel num fetch
include/plugin/page-item.php

– fix error messages
include/plugin/filosofo-image/filosofo-custom-image-sizes.php

– fix twitter share on mobile
include/plugin/social-shares.php

– fix twitter
function.php
include/plugin/custom-widget/twitter-widget.php
include/plugin/custom-widget/twitteroauth.php-

==v3.12== 29/05/2013
– filter portfolio
include/plugin/page-item.php

==v3.11== 19/03/2013
– Fixed footer doesn’t show.
footer.php

==v3.10== 17/03/2013
– filter portfolio
include/plugin/page-item.php
– Upgrade LayerSlider to V4.1.1
– Fixed WooCommerceV2.0+ compatibility.

==v3.02== 01/03/2013
– fix custom background
– testimonial carousel style in sidebar
style.css
– fix the font size
include/plugin/font-loader.php

==v3.01== 23/02/2013
– Fixed Responsive layout when it’s turned off.
stylesheet/layout-responsive.css
stylesheet/skeleton-responsive.css
stylesheet/layout.css
stylesheet/skeleton.css
include/plugin/misc.php

==v3.00== 20/02/2013
* Layer Slider included
* Woo commerce compability
* Testimonial slider shortcode
* Personnel post type
* Personnel page item
* Personnel slider widget in sidebar/footer
* Blog column layout
* Gallery supports caption
* Post slider
* Custom CSS box in admin panel
* Full width layout
* import/export option for color setting in admin panel
+++++ Please replace whole folder. We changed too many files in this version +++++

==v2.23== 13/12/2012
– fix the admin font size compatibility with wp 3.5
include/include-script.php

==v2.22== 10/12/2012
– update flex slider
javascript/jquery.flexslider.js
stylesheet/flex-slider.css
style.css

– add support to content filter
page.php

– fix the filter category slug
include/plugin/page-item.php

– fix the compatibility with jwplayer
javascript/jquery.fixvids.js

==v2.21== 21/11/2012
* update nivo slider to support responsive feature.
* update contact widget / contact form mail sending function
++++Modified files from v2.10++++
+ stylesheet/nivo-slider.css
+ javascript.jquery.nivo.slider.pack.js
+ include/include-script.php
+ include/plugin/misc.php
+ stylesheet/layout-responsive.css
+ remove stylesheet/nivo-slider-style.css
+ include/plugin/utility.php
+ include/plugin/custom-widget/contact-widget.php

==v2.20== 20/11/2012
* Anything slider speed
* move analytics code to header
* exclude galley from search
* shortcode fix
* order page by menu order
++++Modified files from v2.10++++
+ javascript/jquery.anythingslider.js
+ include/function-regist.php
+ include/gallery-option.php
+ include/plugin/shortcode-generator.php
+ include/plugin/page-item.php

==v2.10== 30/10/2012
* fix another language in tabs item.
* fixed https for vimeo
++++Modified files from v2.09++++
+ /include/plugin/page-item.php
+ /include/plugin/shortcode-generator.php
+ /javascript/gdl-scripts.js
+ /include/plugin/misc.php

==v2.09== 12/10/2012
* Fixed Twitter Feed
* fix stunning text in both sidebar
* add the image caption style
* fix the special character in tabs title
* add content filter
++++Modified files from v2.08++++
+ /include/plugin/custom-widget/twitter-widget.php
+ /stylehseet/layout-responsive.css
+ style.css
+ /include/plugin/page-item.php
+ /include/plugin/shortcode-generator.php
+ page.php

==v2.08== 03/08/2012
* fixed social share on old post
* added Slider duration
* fixed google plus sharing
* added rss widget style
* fixed stunning text for responsive
* added WPMU supported
* added youtube auto played supported
++++Modified files from v2.07++++
+modernize/single.php
+modernize/javascript/flex-slider.js
+modernize/include/plugin/social-shares.php
+modernize/style.css
+modernize/stylesheet/layout-responsive.css
+modernize/functions.php
+modernize/include/include-script.php
+modernize/include/style-custom.php
+modernize/include/plugin/misc.php
+modernize/include/plugin/shortcode-generator.php

==v2.07== 23/06/2012
* added content font size
* added Pinterest icon
* fixed shortcodes in sidebar
* fixed ‘Stunning Text’ responsive minor issue
+++++ Please replace whole folder. We changed too many files in this version +++++

==v2.06== 06/06/2012
* Added full content ability in blog page
* Added ‘nextpage’ tag support
* Added slider img alt
* Added translation for footer
* fixed portfolio resized
* fixed comment line break
++++Modified files from v2.05++++
+modernize/javascript/gdl-scripts.js
+modernize/include/plugin/comments.php
+modernize/include/plugin/blog-item.php
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/include/plugin/misc.php
+modernize/include/function-regist.php
+modernize/javascript/gdl-panel.js
+modernize/page.php
+modernize/single.php
+modernize/single-portfolio.php
+modernize/header.php
+modernize/footer.php

==v2.05== 16/05/2012
* added Google+ icon and Google+ social share.
* added email icon.
* added ‘Time format’ to be changable
* added ‘alt’ for image on column service
* added option for full post on blog layout
* fixed ‘Flush rewrite’ rules
* fixed ‘Stunning Text’ layout with responsive
* fixed current menu state.
+++++ Please replace whole folder. We changed too many files in this version +++++

==v2.04== 18/04/2012
* add more translate words.
* add more font.
* add price table responsive mode.
* add target to button shortcode.
* fix tab shortcode.
* fix the single testimonial space.
* fix the flickr style.
* fix the list style in accordion.
+++++ Please replace whole folder. We changed too many files in this version +++++

==v2.03== 26/03/2012
* Added search archive blog size
* Improved fully support child theme
++++Modified files from v2.02++++
+modernize/include/plugin/shortcode-generator.php
+modernize/include/testimonial-option.php
+modernize/include/price-table-option.php
+modernize/include/goodlayers-option.php
+modernize/search.php
+modernize/archive.php
+modernize/include/plugin/blog-item.php
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/style.css
+modernize/function.php
+modernize/function-regist.php

==v2.02== 16/03/2012
* Added IE7 supported
* Fixed sub menu
++++Modified files from v2.01++++
+modernize/header.php
+modernize/single.php
+modernize/style.css
+modernize/style-custom.php
+modernize/stylesheet/ie7-style.css
+modernize/include/goodlayers-option.php
+modernize/include/plugin/page-item.php

==v2.01== 15/03/2012
* Added default sidebar on every posts(pages)
* Improved, using mb_substring() instead of substring()
* Improved contact form character encoding
* Fixed custom font uploader
* Fixed dropcap on IE8
* Fixed Nivo slider color
* Fixed gallery shortcode
* Fixed PrettyPhoto for IE9(lightbox)
++++Modified files from v2.00++++
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/include/plugin/misc.php
+modernize/include/plugin/font-loader.php
+modernize/include/plugin/shortcode-generator.php
+modernize/include/goodlayers-option.php
+modernize/include/ultity.php
+modernize/include/post-option.php
+modernize/javascript/gdl-panel.js
+modernize/javascript/jquery.prettyPhoto.js
+modernize/stylesheet/ie-fix/ALL FILES HERE
+modernize/stylesheet/layout-responsive.css
+modernize/stylesheet/ie-style.php
+modernize/functions.php
+modernize/single.php
+modernize/search.php
+modernize/archive.php
+modernize/header.php
+modernize/style-custom.php

==v2.00== 22/02/2012
* Fixed Facebook thumbnail
* Fix filterable portfolio
* Fixed contact form spacing
* Fixed Twitter feed alignment
* Added youtube shortcode
* Added color option (tab color)
* Added Responsive action
* Added more Google fonts
* Added gallery post type
* Added content item
+++++ Please replace whole folder. We changed too many files in this version +++++

==v1.21== 04/02/2012
* improve Drag-drop module interface
* Fixed title color
* Fixed toggle header
* Fixed stunning title color
* Fixed pot file
++++Modified files from v1.20++++
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/include/page-option.php
+modernize/include/stylesheet/page-dragging.css
+modernize/include/languages/modernize.pot

==v1.20== 02/02/2012
* Search Engine Optimization(SEO)
** H1,H2,H3.. on title
** Main content comes before sidebar
** alt tag for images supported
* Localization supported
* Fixed portfolio order for IE8
* Fixed Nivo Slider Cufon caption for IE8
+++++ Please replace whole folder. We changed too many files in this version +++++

==v1.15== 26/01/2012
* Improve pretty photo rel type to support html5
* Added shortcodes supported in accordion, toggle and tab
* Fixed iPad zooming
++++Modified files from v1.4++++
+modernize/include/plugin/shortcode-generator.php
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/javascript/jquery.prettyPhoto.js
+modernize/single.php
+modernize/single-portfolio.php
+modernize/header.php

==v1.14== 24/01/2012
* Added align left/right frame
* Added portfolio feed in main feed
* Fixed contact form return “-1”
++++Modified files from v1.13++++
+modernize/include/plugin/utility.php
+modernize/include/plugin/shortcode-generator.php
+modernize/include/javascript/shortcode/frame.js
+modernize/style.cssty.php
+modernize/include/function-regist.php

==v1.13== 17/01/2012
* Added enabling option for footer and copyright
* Added ‘Read more’ link for search and archive page
* Fixed author avatar
* Fixed Pagination for inner pages
* Fixed Google analytic enabling
* Fixed Lightbox title for inner pages
* Fixed Sidebar height if top slider is enabled
* Fixed Contact widget receiver email
++++Modified files from v1.12++++
+modernize/single.php
+modernize/single-port.php
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/include/goodlayers-option.php
+modernize/include/plugin/shortcode-generator.php
+modernize/javascript/shortcode/frame.php
+modernize/javascript/gdl-scripts.js
+modernize/archieve.php
+modernize/search.php
+modernize/include/plugin/custom-widget/contact-widget.php
+modernize/footer.php

==v1.12== 13/01/2012
* Added style to match with ‘Contact form 7’ plugin
* Added ‘none’ for backgrounded option
* Improve – remove custom style from main source and put it as separate file
* Fixed pagination on homepage.
++++Modified files from v1.11++++
+modernize/include/goodlayers-option.php
+modernize/include/include-script.php
+modernize/include/plugin/page-item.php
+modernize/custom-style.php
+modernize/style.css
+modernize/header.php

==v1.11== 11/01/2012
* Fixed Cufon replacement in slider caption
* Added Favicon uploader
++++Modified files from v1.1++++
+modernize/include/goodlayers-option.php
+modernize/javascript/jquery.nivo.slider.pack.js
+modernize/header.php

==v1.10== 10/01/2012
* Fixed top navigation on mobile browser
* Fixed footer title color
* Fixed default value on page builder
* Fixed xml loader on page builder
* Fixed search with blank value
* Fix the content/title showing of the old content
* Added enabling gradient on main navigation
* Added footer color access-able
* Added Google analytics field

==v1.00== 09/01/2012
* initial released

Free Download Modernize NULLED v3.4.1 – Flexibility of WordPress :CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôiKHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Sale

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Để lại một bình luận

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress