Media File Renamer Pro Nulled v5.2.8

Media File Renamer Pro Nulled là một plugin WordPress có chức năng đổi tên các tệp phương tiện của bạn. Nó có thể là tự động (tùy thuộc vào điều kiện nhất định) hoặc thủ công. Nó rất tốt cho SEO, để giữ cho WordPress của bạn gọn gàng và tránh các vấn đề liên quan đến tệp. Các tham chiếu đến các tên tệp đó trên trang web của bạn cũng sẽ được cập nhật. Nó có nhiều tính năng và nếu bạn là nhà phát triển, bạn có thể tự động hóa toàn bộ quy trình và cách thực hiện đổi tên.

Link Demo : https://meowapps.com/plugin/media-file-renamer/

Other :

Media File Renamer Pro Nulled

Các tính năng Media File Renamer Pro Nulled :

Tự động đổi tên
Khi tiêu đề của mục Media được sửa đổi, các tệp sẽ tự động được đổi tên.
Thủ công-Đổi tên
Bạn có thể chỉnh sửa tên tệp của mình từ Thư viện phương tiện, màn hình Chỉnh sửa phương tiện hoặc Bảng điều khiển đổi tên.
Khóa mở khóa
Các mục media có thể bị khóa để tránh phải đổi tên (hoặc hoàn tác). Kiểm tra hướng dẫn để biết thêm.
Nút hoàn tác
Có một vấn đề? Bạn không hài lòng với tên tệp? Đây là nút Hoàn tác !
Siêu tùy biến
Có nhiều bộ lọc và hành động mà nhà phát triển có thể sử dụng. Nếu bạn cần tùy chỉnh cách đổi tên tệp hoặc nếu bạn cần bắt đầu quá trình vào những thời điểm cụ thể, bạn có thể làm điều đó.

Media File Renamer Pro Nulled Changelog:

Media File Renamer Pro Nulled v5.2.3 (2021/05/29) =
* Fix: The 'Move' feature now also works with the original image (in case it has been scaled by WP).

Media File Renamer Pro Nulled v5.2.2 (2021/05/18) =
* Fix: Better Windows support.

Media File Renamer Pro Nulled v5.2.0 (2021/05/15) =
* Add: Move button (this was mainly added for tests, so it's a beta feature, it will be perfected over time).
* Add: Images Only option.
* Fix: Vulnerability report, a standard user access could potentially modify a media title with custom requests.

Media File Renamer Pro Nulled v5.1.9 (2021/04/09) =
* Fix: The Synchronize Alt option wasn't working logically.
* Note: The plugin has no known bugs for a while, and I am now happy to work on littke extra features :) By the way, if you like it, please review the plugin [by clicking here](https://wordpress.org/support/plugin/media-file-renamer/reviews/?rate=5#new-post). Thank you!

Media File Renamer Pro Nulled v5.1.8 (2021/03/04) =
* Add: Search.
* Add: Quick rename the title from the dashboard.

 v5.1.7 (2021/02/21) =
* Fix: The Synchronize Media Title option wasn't working logically.

 v5.1.6 (2021/02/12) =
* Fix: References for moved files were not updated.
* Add: Sanitize filename after they have been through the mfrh_new_filename filter.

 v5.1.3 (2021/02/06) =
* Add: Greek support.
* Fix: Better sensitive file check.
* Fix: Manual rename with WP CLI.

Media File Renamer Pro Nulled v5.1.2 (2021/01/10) =
* Add: Auto attach feature.
* Add: Added Locked in the filters.
* Update: Icons position.

Media File Renamer Pro Nulled v5.1.1 (2021/01/05) =
* Fix: Issue with roles overriding and WP-CLI.
* Fix: Issue with REST in the Common Dashboard.

Media File Renamer Pro Nulled v5.1.0 (2021/01/01) =
* Add: Support overriding roles.
* Fix: The layout of the dashboard was broken by WPBakery.

Free Download Media File Renamer Pro Nulled v5.2.8 :


Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bản Null có virus, malware hoặc các vấn đề khác.Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản SẠCH ( bản tải trực tiếp của nhà phát hành ), vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key : yy4n80AsqVLq_DNxAZJjWNNR5xMOVKNz_tt3WhnqWS0

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress