Aurum v3.11.0 NULLED – Minimalist Shopping Theme

Trong bài viết

Aurum – là một chủ đề WooCommerce tối giản sẽ mang đến cho bạn và khách hàng của bạn trải nghiệm mua sắm mượt mà có thể được sử dụng cho nhiều loại cửa hàng khác nhau như cửa hàng, hiệu sách (hiệu sách), cửa hàng công nghệ, đồ trang sức và các loại cửa hàng web khác. Đây là một chủ đề đẹp, linh hoạt và siêu nhanh.

Link Demo : https://themeforest.net/item/aurum-minimalist-shopping-theme/9600822

Other :

Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping ThemeAurum - Minimalist Shopping Theme Aurum - Minimalist Shopping Theme

Chúng tôi rất nóng lòng được xem những gì bạn đã tạo với chủ đề Aurum, nếu bạn tự hào về trang web của mình, vui lòng gửi nó đến nơi trưng bày của chúng tôi .

Tính năng Aurum – Minimalist Shopping Theme

 • WooCommerce
 • Phản ứng nhanh nhẹn
 • Sẵn sàng cho Retina
 • 4 loại tiêu đề
 • Trình tạo bố cục
 • WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) được hỗ trợ + bao gồm
 • Thanh trượt lớp (bao gồm)
 • Revolution Slider (bao gồm)
 • Tương thích WPML
 • Phông chữ Google
 • Mega Menu (UberMenu được hỗ trợ – nhưng KHÔNG có trong chủ đề của chúng tôi)
 • Chủ đề trẻ em
 • Biểu trưng Hình ảnh hoặc Văn bản
 • Menu hấp dẫn
 • Footer, Blog và Shop Widget
 • Lựa chọn kiểu chữ
 • Trang liên lạc
 • YITH Wishlist
 • Chạm vào Băng chuyền
 • Bộ sưu tập biểu tượng
 • 2 loại trang blog
 • Trang tìm kiếm
 • 404 Trang
 • Thư viện bài đăng trên blog
 • +8 Mã ngắn VC tùy chỉnh của Laborator
 • Sản phẩm Băng chuyền
 • Biểu ngữ Hình ảnh + Danh mục
 • Tab tính năng
 • Mạng xã hội
 • Biểu ngữ Văn bản (Kêu gọi hành động)
 • Mã ngắn của bài đăng trên blog
 • Mã ngắn sản phẩm
 • Trang câu hỏi thường gặp
 • Hỗ trợ Trường tùy chỉnh nâng cao
 • AJAX thêm vào giỏ hàng
 • AVADA
 • Chế độ danh mục
 • 4 hiệu ứng di chuột mặt hàng khác nhau trong cửa hàng
 • Lời chứng thực
 • Trang tìm kiếm tùy chỉnh có lọc nội dung
 • 55 phần tử trình tạo bố cục tùy chỉnh
 • Nội dung Demo
 • Tiêu đề trang tùy chỉnh
 • Breadcrumbs
 • Đang tải lười biếng
 • HTML5 có ngữ nghĩa và rõ ràng
 • Được mã hóa với SEO trong tâm trí
 • Hỗ trợ khách hàng tuyệt vời
 • Bạn có thể tùy chỉnh trang web của mình trên tab CSS tùy chỉnh, ở đó bạn có thể viết CSS, LESS hoặc SASS cho từng kích thước màn hình!
 • Và nhiều, nhiều hơn nữa…

Aurum – Minimalist Shopping Theme Changelog:

Version 3.11 (Aug 12, 2021)

NEW:
— WordPress 5.8 compatibility added
— WooCommerce 5.6 compatibility added
— Image lazy loading support for WPB Single Image and WPB Image Gallery elements – https://d.pr/i/Mw8U49
— Aurum is now translated in German language (po/mo files)

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.7
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to version – 5.9.9
— Layer Slider plugin updated to latest version – 6.11.8
— Slider Revolution plugin updated to version – 6.5.6

FIX:
— Fatal error caused by deprecated PHP function in WooCommerce
— Duplicate font imports are included once
— Search input in header issue with z-index
— Logos carousel adding blank link to first image
— Minor bug fixes and improvements

Acknowledgements:
Thanks to Robin Schülein for contributing on translating the theme in German language.

P.S: We are always working to make the theme better and more stable. If you enjoy the theme please consider leaving a nice review.
Version 3.10 (Apr 19, 2021)

NEW:
— WordPress 5.7.x compatibility added
— WooCommerce 5.2 compatibility added

UPDATE:
— Layer Slider plugin updated to latest version – 6.11.7
— Slider Revolution plugin updated to version – 6.4.8
— Multilingual Demo Content updated to latest version

FIX:
— Minor bug fixes and improvements
Version 3.9.1 (Feb 23, 2021)

NEW:
— WhatsApp share link for blog posts and products

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.6
Version 3.9 (Feb 16, 2021)

NEW:
— WooCommerce 5.0 compatibility added

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to version – 5.9.5
— Slider Revolution plugin updated to version – 6.3.5
— Layer Slider plugin updated to latest version – 6.11.5

FIX:
— Google maps not loading properly on Safari and Firefox
— Minor bug fixes and improvements
Version 3.8.1 (Dec 25, 2020)

NEW:
— Upcoming WooCommerce 4.9 compatibility added
— Support for adjustable image size for single and catalog product image size – https://d.pr/i/iAXL49

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.5.0
— Slider Revolution plugin updated to version – 6.4.3

FIX:
— Deprecated notices from WooCommerce in shop page and single product page
— PHP warnings of Aurum appearing in PHP 8.0
Version 3.8 (Dec 09, 2020)

NEW:
— A new premium plugin included: Slider Revolution
— WordPress 5.6 compatibility added
— WooCommerce 4.8 compatibility added

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.4.2
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to version – 5.9.3

FIX:
— PHP error for common function name redeclaration
Version 3.7.2 (Aug 06, 2020)

NEW:
— WooCommerce 4.6 and 4.7 compatibility

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.4.1
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.9.1

FIX:
— Theme Options save changes bottom button not working
— Product variation image stuck on mobile devices
Version 3.7.1 (Aug 22, 2020)

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.2
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.9
Version 3.7 (Aug 13, 2020)

NEW:
— WordPress 5.5 compatibility added
— WooCommerce 4.4 compatibility added

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.14
— Layer Slider plugin updated to latest version – 6.11.2

FIX:
— Theme Options could not be saved
— Edited some strings in Spanish translation files for Aurum
— Minor bug fixes and improvements
Version 3.6.1 (Jul 28, 2020)

NEW:
— WooCommerce 4.3 compatibility added

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.12

FIX:
— Widget search input not styled properly
— Coupon input not showing on mobile devices
— Small bug fixes and improvements
Version 3.6.0 (May 05, 2020)

NEW:
— WooCommerce 4.1 compatibility added
— WordPress 5.4 compatibility added
— Password reveal icon on login and register form of WooCommerce – https://d.pr/i/HmGUnt

UPDATE:
— WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) updated to version – 6.2
— LayerSlider plugin updated to latest version – v6.11.1
— WPML Embedder updated to latest version – 2.3
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to version – 5.8.9

FIX:
— YITH Wishlist showing product name wrapper tags (escaped)
— Contact form address container extra margin removed on smaller screen sizes
— Removed empty cart extra notice below the page contents
— Fixed some skin color issues
— Small bug fixes and CSS improvements
Version 3.5.1 (Feb 01, 2020)

NEW:
— WooCommerce 3.9 compatibility added
— Added option to set text transform for headings – https://d.pr/i/AeTRQI

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.1
— Layer Slider plugin updated to version – v6.10.0
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to version – 5.8.7
— Multilingual Demo Content updated to the latest version

FIX:
— PHP notices and titles appearing twice in YITH Wishlist page

Version 3.5 (Nov 07, 2019)

NEW:
— WordPress 5.3 compatibility added
— WooCommerce 3.8.0 compatibility added
— PHP 7.4 compatibility added (for Aurum files)
— HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat plugin –
included in the theme recommended plugins.

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.6
— Multilingual demo content updated to the latest version

FIX:
— Bookmark app icon appearing properly on iOS devices
Version 3.4.10 (Oct 14, 2019)

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.5

FIX:
— Single Post gallery used an unassigned image
Version 3.4.9 (Oct 4, 2019)

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.4
— LayerSlider plugin updated to latest version – v6.9.2
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Some small bug fixes and improvements
Version 3.4.8 (Aug 24, 2019)

NEW:
— WooCommerce 3.7 compatibility

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.3
— LayerSlider updated to latest version – v6.9.1
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Twitter share URL mismatch when logged in on Twitter
— Small bug fixes and CSS improvements
Version 3.4.7 (Jul 18, 2019)

UPDATE:
— WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) updated to version – 6.0.4
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.2

FIX:
— Laborator Elements not appearing on WPBakery Page Builder elements list
— Minor bug fixes and improvements
Version 3.4.6 (May 15, 2019)

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.8.0
— LayerSlider plugin updated to latest version – v6.8.4

FIX:
— Product categories names without comma separation on single product page
— LayerSlider could not be updated even that new version was available
— Variable products with single featured image showing twice the same image after variation selection
— Variation product preventing add to cart functionality if selected variation has no image
— PHP notice on single product page
Version 3.4.5 (May 08, 2019)

NEW:
— WordPress 5.2 compatibility
— WooCommerce 3.6 compatibility

UPDATE:
— Layer Slider updated to latest version – v6.8.3

FIX:
— Product image flashing when choosing product variation on single page
— “Add to Wishlist” text showing instead of heart icon in products loop
— Products carousel showing incorrect number of items on mobile device on first page load
— WooCommerce deprecated function warning on shop category page
— Sidebar widgets not showing correctly in Single product page
— General improvements and bug fixes
Version 3.4.4 (March 07, 2019)

NEW:
— WordPress 5.1 compatibility added
— PHP 7.3 compatible
— WooCommerce 3.5.8 compatibility

UPDATE:
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.7.13
— LayerSlider updated to latest version – v6.8.1
Version 3.4.3 (Feb 19, 2019)

NEW:
— WooCommerce 3.5.4 compatibility
— Post date and post categories can be shown in blog posts page – https://d.pr/i/AIMqoD

UPDATE:
— WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) updated to version – 5.7
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.7.12

FIX:
— Add to wishlist text appearing in products in shop page
— Horizontal scrollbar visible on checkout page when coupon code is visible
— Text appearing below radio button in Checkout page (shipping section)
— Search results number in theme options not applied
— General improvements and bug fixes
Version 3.4.2 (Jan 09, 2019)

UPDATE:
— WooCommerce 3.5.3 compatibility
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.7.9

FIX:
— Retrieving wrong thumbnail url in post thumbnail (fix suggested by Jouni Kananen)
— Skin colors for footer links
Version 3.4.1 (Dec 07, 2018)

NEW:
— WordPress 5.0 compatibility

UPDATE:
— WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) updated to version – 5.6

FIX:
— Go to top creating extra blank space at the end of the site
— Fixed Google Structured Data Errors for Product Reviews

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

P.S: Happy holidays to everyone, we’ll see again in January 2019 with more of our own New Year’s resolutions, new features and improvements.
As always, feel free to share feedback and questions via our support system.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Version 3.4 (Nov 01, 2018)

NEW:
— WooCommerce 3.5 compatibility

UPDATE:
— WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) updated to version – 5.5.5

FIX:
— WooCommerce warning on Checkout after installing 3.5.0
— Improved checkboxes and radio buttons on iOS devices
— Small bug fixes and CSS improvements
Version 3.3.1 (Oct 10, 2018)

UPDATE:
— WooCommerce 3.4.7 compatibility added
— Advanced Custom Fields PRO plugin updated to latest version – 5.7.7
— Russian translation updated to latest version
— Reorganised theme package files

FIX:
— Advanced Custom Fields PRO plugin failed to update
Version 3.3 (Sep 25, 2018)

NEW:
— ACF Pro implementation, faster and better organization of custom fields
— Map styles for contact form – https://d.pr/i/RAEd4H – https://d.pr/i/S1hIKU

UPDATE:
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Map on contact page not showing
— WooCommerce deprecated function notice (WC_Cart::get_item_data)
— General improvements and bug fixes
Version 3.2 (Sep 14, 2018)

NEW:
— WooCommerce 3.4.5 compatibility
— WordPress 4.9.8 compatibility
— Option to disable/enable Custom CSS entirely – https://d.pr/i/kAuUK9
— Option to show two products in Carousel in mobile – https://d.pr/i/mgzTVx

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 5.5.4
— ACF fields plugins updated to latest version – 2.1.0

FIX:
— Custom CSS applying extra backslashes
— Underline appearing under social networks icons
— General improvements and bug fixes
Version 3.1.1 (Jul 04, 2018)

NEW:
— Aurum is now translated in Spanish language (po/mo files)
— Support for WordPress 4.9.8
— Compatibility for WooCommerce 3.4.3

UPDATE:
— WPBakery Page Builder plugin updated to version – 5.5.2

FIX:
— Coupon code field not fully visible in small devices
— Minor bug fixes and improvements

Acknowledgements:
Thanks to Cristian (@fuegoyamana) for contribution on Spanish language.

NOTE:
To all American citizens Laborator wishes you happy Fourth of July!
Version 3.1 (Jun 12, 2018)

NEW:
— WooCommerce 3.4.3 compatibility
— WPML 4.0 compatibility added
— GDPR compatible contact form – https://d.pr/i/7TxN5O
— Shortcode for privacy policy link: [aurum_privacy_policy title=”privacy policy”]
— Support for WordPress 4.9.6

UPDATE:
— LayerSlider plugin updated to latest version – v6.7.6

FIX:
— Missing description for shop archive and product categories – https://d.pr/i/tcWlDU
— Comments field not showing cookie consent text – https://d.pr/i/CoKjGz
— WPML translatable strings on wpml-config.xml
— Gallery widget layout – https://d.pr/i/kweuX6
— General improvements and bug fixes
Version 3.0.2 (Apr 20, 2018)

NEW:
— Aurum is now translated in Russian language (po/mo files)

FIX:
— Shop archive title and results counter not showing – https://d.pr/i/3ttggx
— Product image placeholder not showing when featured image was not assigned – https://d.pr/i/tll22r
— Categories without featured image showing PHP error – https://d.pr/i/jGsk3J
— Catalog mode now showing prices when set to show – https://d.pr/i/ypr2RG
— Adaptive height not working on vertical carousel in single product – https://d.pr/v/n78Hne
— Empty cart page and few other pages showing {null} instead of translated string
— Few RTL layout fixes and small other code improvements

NOTE:
— Special thanks to Timur Pechenin (@pechenintimur) for Russian translation for Aurum
Version 3.0.1 (Apr 05, 2018)

FIX:
— Custom skin not applying
Version 3.0 (Apr 04, 2018)

NEW:
— Infinite Scrolling is now supported with YITH plugin – https://wordpress.org/plugins/yith-infinite-scrolling/
— Better organized shop settings in Theme Options > Shop Settings – https://d.pr/i/pVO719
— Re-factored WooCommerce code for better management and template replacement
— Native WooCommerce Zoom and Lightbox support for product gallery – https://d.pr/v/BRhzZt
— Cross-sells add to cart functionality – https://d.pr/v/LjiG6J
— Improved Help page with updated articles – https://d.pr/i/Q2dyAG
— Performance improvements for faster theme execution
— LazySizes integration – new and better lazy loading library implemented
— Gray image placeholders when images are not loaded yet – https://d.pr/i/ooIQkC
— Cart totals in top menu automatically updates when you add products to cart – https://d.pr/v/mnpcQw
— Slick Slider implementation for products carousel and logos carousel – http://kenwheeler.github.io/slick/
— Option to remove cart items badge in header – https://d.pr/i/3djneE
— Demo store notice new placement and design – https://d.pr/i/1d4ra3
— Zoom over effect for products – https://d.pr/i/8eAP0B https://d.pr/i/5kuTuX
— Carousel sample slide to let mobile users know there is carousel – https://d.pr/v/ufjSNE

UPDATE:
— WooCommerce 3.3.5 compatibility
— WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer) updated to version – 5.4.7
— LayerSlider updated to latest version – v6.7.1
— ACF Repeater updated to latest version – v2.0.1
— YITH Wishlist 2.2.x full support
— PHP 7.2 compatible
— TweenMax library updated to latest version – 1.24.4
— Language template file updated with latest theme strings

FIX:
— Products archive layout issues
— Products carousel tag filter not applied
— Better horizontal alignment in Top Menu – https://d.pr/i/I751zx
— Variation product images not applied properly when choosing variation
— Two products per row in mobile devices
— FontAwesome icons not appearing when Uber Menu plugin is activated
— Products carousel auto rotate not working
— Broken recent reviews widget layout
— Blog captions margin – https://d.pr/i/vekO6j
— Uber menu sub menu indicators not aligned properly with root menu items
— 128 Aurum translation strings moved to WooCommerce text domain (where they belong)
— Improved overall theme security
— General improvements and bug fixes

NOTE:
— Product image sizes have been moved in Customizer – https://d.pr/v/IZmSi0

— If you have made changes in aurum/inc/ folder files, some of them will not apply.
Version 2.14 (Jan 17, 2018)

NEW:
— Set custom number of columns for related products – https://d.pr/i/omyZkY

UPDATE:
— WPBakery Page Builder updated to latest version – v5.4.5
— Layer Slider updated to latest version – v6.6.7
— Code Editor now displays errors on Custom CSS page – https://d.pr/i/LXS4uP

FIX:
— Issue when updating the theme on multi sites
— Testimonials showing full sized thumbnail on mobile devices
— Deprecated error message in Checkout page
— Small bug fixes and CSS improvements
Version 2.13 (Nov 24, 2017)

UPDATE:
— WordPress 4.9 compatibility added
— WPBakery Page Builder updated to latest version – v5.4.4 (formerly Visual Composer)
— Layer Slider updated to latest version – v6.6.4

FIX:
— Customizer showing blank page when WooCommerce was not installed
— Cart items number not updated after updating quantities in the cart page
— WooCommerce [products] shortcode columns not applying
— Mini cart button showing in header when catalog mode is enabled
— Other bug fixes and CSS improvements
Version 2.12 (Oct 24, 2017)

UPDATE:
— WooCommerce 3.2.2 compatibility added
— Visual Composer plugin updated to latest version – 5.4.2 (plugin changed it’s name to “WPBakery Page Builder”)
— Layer Slider plugin updated to latest version – v6.6.1
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Continue reading link showing invalid characters – https://d.pr/M8QzPV
— Small bug fixes and CSS improvements
— Video Slider now is imported on Layer Slider
— Warnings now will not break layout of Theme Options area
— Removed extra padding from Mobile menu when user was exactly on 768px screen size
— Some CSS fixes for RTL (right to left) languages
Version 2.11 (Jul 21, 2017)

UPDATE:
— Layer Slider updated to latest version – v6.5.5

FIX:
— WPML currency switcher not working with latest version
— Heading VC widget/element not working in newest version of Visual Composer
— Menu items not being imported in PHP 7
Version 2.10 (Jul 06, 2017)

NEW:
— New code editor in Custom CSS for better user experience – https://d.pr/sULm6h
— Reconstructed code for search page to support custom search plugins
— Added YITH WooCommerce Wishlist on the recommended plugins list

UPDATE:
— WooCommerce 3.1.1 compatibility added
— WooCommerce 4.8 compatibility added
— Visual Composer updated to latest version – v5.2
— Layer Slider updated to latest version – v6.5.1
— Demo Content Packages updated to latest version
— Translation files updated, new strings added
— Full PHP 7 and 7.1 compatibility

FIX:
— Remove from cart link not showing in mobile version
— Fixed some skin color issues
— Upading LayerSlider when it is activated now its possible
— Deprecated get_product function replaced with wc_get_product in search page
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.8.1 (May 09, 2017)

UPDATE:
— Layer Slider updated to latest version – v6.4

FIX:
— Hide price in catalog mode not working
— Related products not showing on single page
Version 2.9.8 (Apr 27, 2017)

UPDATE:
Aurum now fully supports WooCommerce 3.0
— WooCommerce 3.0.4 compatibility added
— WordPress 4.7.4 compatibility added
— Visual Composer updated to latest version – v5.1.1
— Layer Slider updated to latest version – v6.3
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Skin changes not applied from Theme Options
— RTL improvements on front-end
— YITH Wishlist button not working properly on products archive page
— Layer Slider purchase code could not be registered when user purchased the plugin
— Breadcrumb not showing on random products
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.7 (Mar 31, 2017)

NEW:
— Add text on top menu bar – http://d.pr/AChF – http://d.pr/GlJb

UPDATE:
— Visual Composer updated to latest version – v5.1
— Layer Slider updated to latest version – v6.2.2

FIX:
— Wishlisted products can be removed when clicking “red heart” icon
— Text separators not working with Visual Composer 5.x
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.6 (Jan 26, 2017)

NEW:
— Phone field in contact form – http://d.pr/jgv0

UPDATE:
— WordPress 4.7.1 compatibility added
— WooCommerce 2.6.13 Compatibility added
— Visual Composer updated to latest version – v5.0.1
— Layer Slider updated to latest version – v6.1.0
— FontAwesome icons updated to latest version – 4.7
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Mini-cart showing same price (sub-total) for all items
— Breadcrumb appearing in single product page
— Price range showing from highest-to-lowest
— Search results changing language when WPML is active
— Add to cart buttons missing for several types of products
— Custom CSS is now plain file and not loaded dynamically (better performance)
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.5 (Sep 10, 2016)

NEW:
— Removed unnecessary strings from language file, consisting on 65% smaller size
— Post featured image will appear in Google Search Results – http://d.pr/16EEM
— Option to collapse/expand footer widgets in mobile – http://d.pr/e1t
— Option to show one or two shop categories in mobile – http://d.pr/16wua
— Snapchat profile added in social networks list
— FontAwesome implementation

UPDATE:
— WordPress 4.6.1 compatibility added

UPDATE:
— Visual Composer updated to latest version – v4.12.1
— Layer Slider updated to latest version – v5.6.10
— New Instagram logo on social networks
— Language files updated with latest theme strings

FIX:
— Grid problem on the Categories that was happening to some users
— Non translatable contents of mini cart when adding a product to cart
— Navigation menu showing black background color on click
— Slider thumbnails for products option not working
— Facebook share link not working in mobile
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.4 (Jul 28, 2016)

UPDATE:
— WooCommerce 2.6.4 Compatibility added
— Bootstrap updated to latest version – v3.3.7

FIX:
— After updating cart quantities to zero, cart page was empty
— Variation image not applying magnifier
— Single blog post titles replaced with H1 tags (previously H2)
— Bug fixes here and there to show you how much we care!
Version 2.9.3 (Jul 01, 2016)

NEW:
— AJAX handling of cart page in WooCommerce
— Premium plugins update notification will appear in admin bar – http://d.pr/1fbPR
— Option to show cart icon in header in mobile – http://d.pr/1fo9A
— Open graph images are now supported, sharing URL-s on social networks will properly render featured image
— Cart and search icon is now supported in centered menu type

UPDATE:
— WordPress 4.5.3 compatibility added
— WooCommerce 2.6.2 Compatibility added
— Visual Composer updated to latest version – v4.12
— Layer Slider updated to latest version – v5.6.9
— Demo Content Packages updated to latest version
— Language files updated with latest theme strings

FIX:
— Post gallery not working in backend in newer versions on WordPress
— Responsive videos in product description now work
— Sticky menu in mobile not showing all menu items
— Responsive fixes
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.2 (May 05, 2016)

UPDATE:
— WordPress 4.5.1 compatibility added
— Layer Slider updated to latest version – v5.6.7

FIX:
— Searching empty string is not supported anymore
— Cart collaterals on mobile devices not showing properly
— Custom CSS and other page fields disappeared
— General improvements and bug fixes
Version 2.9.1 (Apr 20, 2016)

NEW:
— Every element on Aurum front page is now fully Retina (HiDPI) ready
— Option to show retina Logos Carousel images
— Option to show retina markers in the contact page – http://d.pr/19D9l
— Blog post share links can be shown as icons – http://d.pr/1bmlX

UPDATE:
— WordPress 4.5 compatibility added
— Visual Composer updated to latest version – v4.11.2.1
— Layer Slider updated to latest version – v5.6.5

FIX:
— Lot of bug fixes and small improvements
Version 2.9 (Mar 23, 2016)

NEW:
— Envato – Theme & Plugin management for the Envato Market
— Option for “Add to Cart” text in shop listing – http://d.pr/15tvW
— Product share networks show as icons – http://d.pr/1cy4m
— Number of columns for “Products Category” is supported – http://d.pr/1gdCx

UPDATE:
— WooCommerce 2.5.5 Compatibility
— Visual Composer updated to latest version – v4.11.1
— Layer Slider updated to latest version – v5.6.3

FIX:
— Thumbnails carousel in product page – http://d.pr/3ADF
— Product item title in shop listing sticked with “add to cart” icon
— Pinterest showing twice in social networks
— Few minor bugs reported by community
Version 2.8 (Feb 5, 2016)

NEW:
— Maximum logo width on mobile devices – http://d.pr/1ljow
— Option to disable product images lightbox in mobile devices – http://d.pr/194rd
— SVG logo support

UPDATE:
— WordPress 4.4.2 Compatibility
— WooCommerce 2.5.2 Compatibility
— Visual Composer updated to latest version – v4.9.2
— Language files updated with latest theme strings

FIX:
— Shop Masonry layout issues have fixed
— Checkout loading animation when placing the order
— General bug fixes and improvements
Version 2.7 (Dec 11, 2015)

NEW:
— Option to show products on Sale for products carousel widget
— Organised Aurum main downloadable file structure
— Five columns products option added

UPDATE:
— WordPress 4.4 Compatibility
— WooCommerce 2.4.12 Compatibility
— Visual Composer updated to latest version – v4.9

FIX:
— Issue with “Warning: array_map():…” for every product
— Removed “Deprecated” notices for Visual Composer components
— Google Maps sensor warning removed
Version 2.6 (Oct 6, 2015)

NEW:
— Custom CSS for specific post/page only – http://d.pr/1buEj
— Lightbox for blog post content added – http://d.pr/1lA6e
— WooCommerce pay order page is now fully supported by the theme

UPDATE:
— WordPress 4.3.x Compatibility
— WooCoomerce 2.4.x Compatibility
— Urgent security vulnerability fix applied for Visual Composer
— Visual Composer updated to latest version – v4.7.4
— Layer Slider updated to latest version – v5.6.2
— Envato WordPress Toolkit updated to v1.7.3
— TweenMax library updated to latest version – 1.18.0
— New tabs and accordions are styled properly with new Visual Composer
— Theme FAQ’s updated on Appearance > Theme Help
— Child theme code reconstruction

FIX:
— Widgets not being imported properly in Demo Content Importer
— Google Fonts in SSL being imported with http protocol
— Added https:// protocol to social networks links (where applied)
— Visual Composer failing to update in some cases
— Image zoom next/prev product gallery navigation click issue resolved
— Other bug fixes and CSS improvements
Version 2.5 (Aug 12, 2015)

NEW:
— Quantity is now shown on minicart (Enable in Theme Options > Shop Settings) – http://d.pr/LRUW
— Support WooCommerce Currency Switcher – http://d.pr/1iPkh
— Option to show one or two products per row in mobile devices – http://d.pr/1gJhD

UPDATE:
— WooCoomerce 2.4.x Compatibility
— WordPress 4.2.x Compatibility
— Visual Composer updated to latest version – v4.6.2
— Layer Slider updated to latest version – v5.5.0
— TGM plugin updater updated to latest version
— Language files updated with latest theme strings
— Compatibility for Laborator Widgets to work with latest version of Visual Composer
— Importer plugin updated to latest version
— Demo Content Packages updated to latest version

FIX:
— Product image magnifier disabled on mobile screens
— “Place Order” buttons grey out when form is processing
— Wishlist “Remove” button not working
— Other minor improvements and bug fixes
Version 2.4.1 (Jun 30, 2015)

NEW:
— WordPress 4.2.4 compatibility

UPDATE:
— Security Vulnerability fix applied, read more – https://d.pr/12ZUp
— Visual Composer updated to 4.5.3

FIX:
— Blog posts from VC not showing when combined with products
Version 2.4 (Jun 09, 2015)

NEW:
— Support for WooCommerce shortcodes in Visual Composer
— Quick links added to admin navbar – http://d.pr/16FhQ
— Blog post next-prev post links – http://d.pr/17Ews
— Tumblr & RSS social networks added
— Product thumbnails can be set to proportional size – http://d.pr/15DbS
— Masonry mode for shop catalog added – http://d.pr/190Bs

UPDATE:
— WooCommerce 2.3.10 compatibility improved
— Visual Composer updated to 4.5.2
— Layer Slider updated to 5.4.0
— Enhanced plugin updater (TGMPA)
— Language files updated to latest version

FIX:
— Posts grid and products carousel not working together
— Overlapping text on product next/prev link
— Other minor fixes and adjustments
Version 2.3.5 (May 05, 2015)

UPDATE:
— Visual Composer updated to v4.5.1
— Security Vulnerability fix applied, read more – http://d.pr/11Yef
— WordPress 4.2.2 compatible

FIX:
— Image magnifier not working when TM Extra Product Options is active
— VC Separators not working
— VC problem with URL links
— SSL protocol added for logo and favicon when needed
Version 2.3.1 (Apr 23, 2015)

UPDATE:
— Visual Composer updated to v4.4.4
— Security Vulnerability fix applied, read more – http://d.pr/11Yef

FIX:
— SSL protocol added for logo and favicon when needed
Version 2.3 (Apr 22, 2015)

NEW:
— Skin generator included in theme options – http://d.pr/i/14jBK
— Horizontal product images on single page – http://d.pr/i/15q2v
— Loading indicator in Checkout page
— Add to wishlist icon in products page – http://d.pr/i/12JjM
— Sticky menu support for mobile devices too – http://d.pr/i/pAP5

UPDATE:
— WooCommerce v2.3.8 full compatibility support
— WordPress v4.1.2 compatible
— Demo Content Installer in v1.1 with better interface and new features
— Visual Composer updated to v4.4.3

FIX:
— Cart totals showing twice in Cart page
— Product columns alignment in categories
— Out-of-stock message showing for products that already have stock
— Image magnifier not working on products with single image
— Quantity for negative numbers dropped
— Few Firefox related bugs
— iPad product listing row break
— Many more fixes and small tweaks
Version 2.2 (Mar 11, 2015)

FIX:
— Search results with fill ASCII character support
— Repeated product images (third attempt fix)
— Product columns alignment in products carousel
Version 2.1.2 (Mar 07, 2015)

NEW:
— Search field in mobile has magnifier icon
— Footer bottom section now supports Social networks and shortcodes

FIX:
— Repeated product images (second attempt to fix)
— Product alignment in columns
Version 2.1.1 (Feb 25, 2015)

FIX:
— Important fix for repeated products in loop
— Magnifier stretching images
Version 2.1 (Feb 25, 2015)

NEW:
— Support for WooCommerce Social Login plugin
— Customer Conversion Tracker premium plugin added (18$ worth) –
— Lightbox applied in galleries inside posts

UPDATE:
— Latest YITH Wishlist version support with new template files
— Envato WordPress Toolkit updated to v1.7.2
— WooCommerce compatibility improved (v2.3.5)

FIX:
— Repeated menu items in oder pages and other shop pages
— Double lightboxes in single product page removed
— WooCommerce search form not styled in sidebar
— Misplaced “Your Order” in Checkout page removed
— Magnifier not working on products with one image only
— Left sidebar showing bigger width than than the column width
Version 2.0 (Feb 13, 2015)

NEW:
— Bookstore Demo added, hooray!
— Add to Cart button in the search results page
— Product image magnifier, configurable in Theme Options
— Soundcloud icon added on social media, – because someone needed it on e-commerce theme
— Mini Cart can now be updated with AJAX (for those who use caching plugins)
— Mini Cart has a new option to open on hover
— Clicking outside of the mini cart will automatically hide it
— Sub menus in mobile are opened via plus “+” icon

UPDATE:
— WooCommerce 2.3.x, – admit it, that was fast update
— WPBakery Visual Composer 4.4.2 (recent v4.4.1)
— Bootstrap Select dropdown has been updated to the latest version available

FIX:
— Mini Cart now displays well large product names
— Variation images not working properly when there is no image in product gallery
— Cart quantity buttons are now showing properly on all browsers
— Bootstrap Select dropdown has been updated to the latest version available
— Broken links in logos carousel
— Firefox and Safari CSS + JS improvements

MISSING:
— We lost our bugs, let us know if you find one 🙂

P.S: If you’re updating WooCommerce you should totally update the theme as well.
It includes all the fixes needed to ensure compatibility.
Version 1.5.1 (Jan 21, 2015)

UPDATE:
— Visual Composer updated to v4.4.1 (recent v4.4.0)
Version 1.5 (Jan 20, 2015)

UPDATE:
— Visual Composer updated to v4.4 (recent v4.3.5)
— Translation files po/mo’s updated
— Demo content XML file updated to the latest version of Aurum theme

FIX:
— (Important) Updated translations for WooCommerce strings that couldn’t be translated

FIX:
— Other small fixes reported by customers (CSS + JavaScripts)
Version 1.4.1 (Dec 26, 2014)

REMOVED:
— “Ultimate Addons for Visual Composer” because of theme incompatibility (CSS Style)

FIX:
— Cart link in mobile menu not redirecting to cart in mobile devices
— Small bug fixes and CSS improvements
Version 1.4 (Dec 20, 2014)

NEW:
— WordPress 4.1 Compatibility
— Ability to select 6 columns for “Products” shortcode and “Products carousel” in VC
— Cart button show on mobile

FIX:
— Responsive fixes and improvements
— Catalog mode hide prices
— Overall theme polishing (improvements + bug fixes)

UPDATE:
— Visual Composer updated to v4.3.5 (recent v4.3.4)
— Ultimate Addons for Visual Composer updated to v3.7.0 (recent v3.6.1)
— Envato WordPress Toolkit updated to v1.7.1 (recent v1.7.0)

Cheers to a stable holiday from Laborator Team!
Version 1.3 (Dec 11, 2014)

NEW:
— Ability to set shop columns to 2,3,4 or 6
— Demo Content (fashion shop) with grey images (Available in One Click Installer)

FIX:
— When choosing product variation image is shown in small size
— When a product has only two images, it will see only one
— Child theme not inheriting visual composer templates stored in Aurum theme
— Responsive fixes and improvements
Version 1.2 (Dec 3, 2014)

NEW:
— Ultimate Addons for Visual Composer, even more shortcodes..
— Support for Mega menu (Ubermenu)
— 1-Click Demo Content Installer
— Transparent header for pages
— Fullwidth pages are now available with “Fullwidth page” template
— Welcome page with links list
— Top menu is displayed in mobile devices too
— Display social networks in header top menu

FIX:
— Sidebar shop parse error and blog post gallery syntax error are now fixed
— Search results counter for “All” items
— Responsive fixes and improvements
— Contact form JavaScript issues
— Text logo in mobile version
— Regrouped page options into tabs (admin panel)
— Sticky menu jumping content, now works smoothly
— Minor CSS issues
Version 1.1 (Nov 26, 2014)

NEW:
— WPML + WooCommerce Multilingual plugin compatibility
— Currency Converter support
— Language switcher, currency switcher and breadcrumbs in Top Header
— YITH Wishlists
— Support RTL languages (Right-to-Left)
— “Fashion” site Demo Content added (including sliders, theme options and posts)

FIX:
— Social Icons not showering properly on windows devices
— Overall theme polishing
— Minor CSS issues
Version 1.0 (Nov 24, 2014)

First Release

Free Download Aurum v3.11.0 NULLED – Minimalist Shopping Theme :CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôiKHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 200k. Xem danh sách tại đâyhttps://anotepad.com/note/read/b683etyb

Sale

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress