All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled  là plugin giúp bạn xuất trang web WordPress của bạn bao gồm cơ sở dữ liệu, tệp phương tiện, plugin và chủ đề mà không cần kiến thức kỹ thuật. Tải trang web của bạn lên một vị trí khác bằng cách kéo và thả vào WordPress. Có một tùy chọn để áp dụng số lượng không giới hạn các thao tác tìm và thay thế trên cơ sở dữ liệu của bạn trong quá trình xuất. Plugin cũng sẽ khắc phục mọi sự cố tuần tự hóa xảy ra trong quá trình tìm / thay thế.

Other :

sự cố tuần tự hóa xảy ra trong quá trình tìm / thay thế.

Demo : https://servmask.com/products/google-drive-extension

Các tính năng chính của All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled:

  • Xuất và nhập đến và từ Google Drive
  • Hoàn toàn tương thích với Google One
  • Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
  • Lập lịch sao lưu với các tùy chọn hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần
  • Tiện ích mở rộng không giới hạn bao gồm
  • Lệnh WP CLI
  • Hỗ trợ cao cấp

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled Changelog :

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.65

02/09/2021

Fixed:

Remove deprecated jQuery methods


All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.64

02/23/2021

Added:

Improved cURL requests processing


All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.63

01/18/2021

Added:

Improved account link


All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.62

12/14/2020

Added:

Upgraded nodejs to 14.15
Read More

 

Free Download All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled :


Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bản Null có virus, malware hoặc các vấn đề khác.Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản SẠCH ( bản tải trực tiếp của nhà phát hành ), vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key : Dki6ioAjMDI4LiqZYU9d904ZPzUekqu9tj_e_6Xpr88

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress