Admin Columns Pro v5.5.3 Nulled – WordPress Content Management Plugin

Admin Columns Pro Nulled giúp bạn sắp xếp , tìm và cập nhật nội dung WordPress chỉ trong vài giây với Cột quản trị

Link Demo : https://www.admincolumns.com/

Other :

Các tính năng của admin columns pro nulled:

Lọc thông minh tìm nội dung :

Chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào: bạn càng thêm nhiều nội dung, càng khó tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Lọc giúp bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm, chỉ hiển thị những gì bạn cần xem. Một tính năng không thể thiếu nếu bạn muốn tìm và lọc nội dung của mình một cách hiệu quả. Bộ lọc thông minh hoạt động trên tất cả các loại bài đăng, người dùng và các trường tùy chỉnh.

admin colums pro nulled
admin colums pro nulled

Sửa nhanh nội dung của bài viết :

Sửa bài viết của bạn, những người dùng hay bài viết tùy ý mà không cần mở nó. Với tính năng chỉnh sửa ở trong  dòng, bạn có thể chỉnh sửa nội dung trực tiếp từ trong bảng danh sách. Thay đổi hình ảnh nổi bật, thêm thẻ hoặc thay đổi giá trị trường tùy chỉnh. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chỉnh sửa gần như tất cả các trường của mình nhanh hơn bạn có thể nói “Admin columns”.

Chỉnh sửa hàng loạt nhiều mục cùng một lúc:

Cần cập nhật cùng một phần thông tin trên nhiều bài viết hoặc người dùng? Sau đó, không cần tìm đâu xa vì Chỉnh sửa hàng loạt cho các Cột quản trị là tất cả những gì bạn cần. Chỉ cần cập nhật các bài đăng, trang hoặc người dùng cụ thể? Sử dụng bộ lọc thông minh của chúng tôi để chỉ nhắm mục tiêu những người đó và cập nhật tất cả chúng cùng một lúc.

Sắp xếp theo bất kỳ cột nào trên bảng danh sách :

Tính năng sắp xếp của Cột quản trị sắp xếp bất kỳ cột nào trên bất kỳ bảng danh sách WordPress nào. Nó đặt nội dung của bạn theo một thứ tự có ý nghĩa và bạn có thể sắp xếp theo bất kỳ loại nội dung nào. Cho dù đó là văn bản, ngày tháng, số hay văn bản và số được kết hợp, chúng tôi đảm bảo kết quả đạt được như bạn mong đợi.

Admin Columns Pro Nulled changelog:

Admin Columns Pro Nulled 5.5.3
Added
Added Media columns: Artist and Album
Improved
A more compact (horizontal) view for the Screen Options on the table screen
Fixed
Sticky Headers could give an error when Screen Options were removed from the screen
Resetting sorting did not work correctly for column settings that were never stored
Column date setting gave an error when the default date format was empty
Updated
Admin Columns Core changes ( 4.3.2 )
June 11, 2021
Admin Columns Pro Nulled 5.5.2
Added
New Post Type column for the (Custom) Post Type overviews, basically for changing the post type with Editing
Gravity Forms integration added
New feature to make the column headers fixed on the table screen
Updated
Admin Columns Core changes ( 4.3.1 )
Fixed
Changing the screen options on the column settings page is not persisted
Fixed data formatted labels with sanitation
The column value is now sanitized
Read More

Free Download Admin Columns Pro v5.5.3 Nulled – WordPress Content Management Plugin :


Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản sạch, vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key : ohNpLNv9THVOtbs5YHSgrE_aSDUzAnRbRvGzLaOqIsA

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress